Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kokous 25.2.2021

§ 1 Kokouksen avaus

Perustelut

Puheenjohtaja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.