Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kokous 25.2.2021

§ 3 Kehittämisverkostojen toimintamallin arviointi ja kehittäminen

TUUDno-2021-379

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusula otti käyttöön uuden johtamisjärjestelmän kesällä 2017. Yksi johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteista oli laittaa asukas keskiöön ja kehittää kunnan ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta. Myös alueellista vaikuttamista haluttiin kehittää ja useamman valtuustokauden käytössä olleet kehittämistoimikunnat päätettiin uudistuksen myötä korvata alueellisilla kehittämisverkostoilla. Kunnan hallintosääntöön kirjattiin, että kunnassa on lähidemokratian, kuntalaisten osallistamisen ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä varten alueellisia kehittämisverkostoja.

Kehittämisverkostomalli otettiin käyttöön kesällä 2017 ja kehittämisverkostojen ydintiimien toiminta käynnistyi syksyllä 2017. Uutta mallia arvioitiin ydintiimien itsearviointina ensimmäisen toimintakauden päätteeksi kesällä 2019, osana johtamisjärjestelmäuudistuksen väliarviointia. 

Ydintiimien toinen toimintakausi käynnistyi syksyllä 2019 ja itsearviointia tehtiin syksyllä 2020 osana poliittisen johtamisjärjestelmän toisen vaiheen uudistusta. 

Tarve kehittämisverkostotoiminnan kehittämiselle ja mallin muuttamiselle on tunnistettu valtuustokauden aikana tehdyissä arvioinneissa:
•    hakukriteerit ratkaisevia oikeiden henkilöiden nimeämiseksi,
•    selkeät roolitukset, 
•    tavoitteet ja tehtävät uusille koordinoiville ryhmille,
•    koordinoivan ryhmän järjestäytyminen,
•    kokouspalkkioiden tarpeellisuus sekä yhdenmukaisuus ja tasapuolisuus,
•    alueiden erilaisuus ja sen huomioiminen.

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman ja yhteisömanageri Katja Repo esittelevät asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta päättää
•    merkitä asian tiedoksi ja evästää jatkovalmistelua.