Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kokous 22.5.2024

§ 9 Kokouksen avaus

Perustelut

Puheenjohtaja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.


Kokoukseen osallistui ylimääräisinä osallistujina Jussi Salonen, Mika Timonen, Margita Winqvist ja Reijo Siltala.