Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kokous 17.1.2024

§ 2 Sisäiset lausuntomenettelyt kaavaprosesseissa

TUUDno-2024-44

Valmistelija

  • Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Perustelut

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 28 § määrittelee tahot, joilta on pyydettävä lausunnot kaavaehdotuksista. Kyseisen asetuksen kohta sisältää ennen kaikkea muita viranomaisia ja niiden kuulemista. Tarkoituksena on jatkossa selkeyttää kunnan sisäisiä lausuntomenettelyjä siten, ettei jokaista kaavaehdotusta lähetetä toimielinkierrokselle, vaan arvioidaan tarkemmin alkuvaiheessa kaavan vaikutuksia ja sitä kautta lausunnon antamistarpeita. Lisäksi edelleen kaavoista tiedotetaan ja viestitään aktiivisesti, mikä mahdollistaa mielipiteiden ja muistutusten jättämisen kaavoista. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta päättää

  • merkitä tiedoksi lausuntomenettelyt kaavaprosessissa jatkossa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.