Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kokous 17.1.2024

§ 1 Kokouksen avaus

Perustelut

Puheenjohtaja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.