Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kokous 17.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kokouksen avaus

Perustelut

Puheenjohtaja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös

Todettiin.