Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kokous 14.6.2022

§ 20 Talousarvio 2023, kehyksen esittely

TUUDno-2022-1174

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Talousjohtaja esittelee talousarviokehyksen 2023 valmistelun tilannetta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta päättää

  • merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 


Talousjohtaja esitteli talousarviokehyksen 2023 valmistelun tilannetta.