Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kokous 14.6.2022

§ 21 Pohjois-Tuusulan kehittäminen

TUUDno-2022-1183

Perustelut

Pohjois-Tuusulan hankekehittäjä on rekrytoitu marraskuussa 2021. Jenni Kontto on perehtynyt alueeseen ja toimijoihin sekä tehnyt kevään 2022 aikana suunnitelmia kehittämiseen. Hankekehittäjä esittelee kokouksessa toimintaa sekä suunnitelmia Pohjois-Tuusulan kehittämiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Valmisteluasiain valmistelutoimikunta

  • päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jenni Kontto esitteli kokouksessa toimintaa sekä suunnitelmia Pohjois-Tuusulan kehittämiseksi.