Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, kokous 14.6.2022

§ 19 Kokouksen avaus

Perustelut

Puheenjohtaja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.