Valtuusto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15  Koulukiusaamiseen puututtava entistä tehokkaammin, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2021-295

Perustelut

Ruut Sjöblom esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun (Satu Heikkilä, Elina Väänänen, Sanna Tuhkunen, Taina Ketvel, Ulla Palomäki, Matti Alanko, Lea Ahonen ja Margita Winqvist) allekirjoittaman aloitteen:

"Kiusaaminen ja väkivalta voivat jättää pysyvät jäljet lapseen ja nuoreen, ja seurata mukana mukana koko loppuelämän. Meidän täytyy turvata kaikille lapsille ja nuorille turvalliset kouluolosuhteet niin ettei kenenkään tarvitse pelätä kiusatuksi tulemista.

Esitän, että Tuusulassa tarkastellaan sekä tarve että mahdollisuus ottaa käyttöön niin kutsuttu Etelä-Karjalan malli koulukiusaamiseen ja kouluväkivaltaan puuttumiseen. 

Etelä-Karjalassa on saatu hyviä tuloksia tästä toimintamallista. Mallin ydin on, että kiusaaminen ja lainvastaiset teot erotetaan toisistaan. Selvästi lainvastaiset teot siirretään suoraan poliisin ja sosiaaliviranomaisten käsiteltäviksi. Koulussa tällaisia lainvastaisia tekoja voivat olla esimerkiksi pahoinpitely, laiton uhkaus, varkaus, kunnianloukkaus ja viestintäsalaisuuden loukkaus. 

Käytännössä Etelä-Karjalan malli toimii niin, että kun alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, hänet ohjataan ryhmään, jossa ovat tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa molempien lasten huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja. Toimintamallin luoneen työryhmän vetäjänä toiminut rehtori on kertonut, että heidän kouluissaan väkivaltaan syyllistyneet eivät ole uusineet tekoaan tällaisen keskustelun jälkeen."

 

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmiteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.