Valtuusto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13  Ikääntyneiden pientaloasujien kotona asumista tukevan talkkaritoiminnan jatkuvuuden turvaaminen, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2021-292

Perustelut

Päivö Kuusisto esitti seuraavan hänen ja Jorma Sulanderin, Pasi Huuhtasen sekä Margita Winqvistin allekirjoittaman Hyrylän Seudun Omakotiyhdistys ry:n aloitteen:

"Esitämme, että kunta osoittaa määrärahan, jolla turvataan eläkkeellä olevien pientaloasukkaiden kotona asumista tukevan kylä- ja omakotitalkkaritoiminnan jatkuvuus. 

Omakoti- ja kyläyhdistykset saavat pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen valtion tukea n. 1.800 €/kk, joka kattaa työllistämisen kustannukset ensimmäisen 12 kk ajalta. Ajoittain syntyy kuitenkin tilanteita, joissa tehtävistä kiinnostunutta henkilöä ei työvoimaviranomaisten tai kunnan työllistämisyksikön toimesta löydy jatkamaan ikääntyneiden pientaloasukkaiden palveluja. Tällöin talkkaritoimintaan saattaa tulla jopa puolen vuoden katkoksia. Jotta tarpeellisen palvelun katkoksilta vältyttäisiin, esitämme tukimäärärahan varaamista, jotta hyvin tehtäviinsä soveltuvien omakoti- tai kylätalkkareiden työsuhteita voidaan jatkaa 12 kuukauden työllistämisjakson jälkeen. (Tuen osuus työllistämiskustannuksista olisi esim.1.000 €/kk 6 - 12 kuukauden ajan ja loput kulut katettaisiin asiakasmaksulla 12 €/tunti vähintään 2 h/kertatilaus).

Omakotitalkkarin tehtäviin kuuluvat pihatyöt (mm. nurmikoiden ja pensasaitojen leikkuu, lumityöt ja hiekoitus) polttopuiden teko sekä pienimuotoiset kiinteistön kunnostustyöt ja tarvittaessa avustavat siivous- ja kaupassakäyntipalvelut. Palvelujen tilaajat ovat pääsääntöisesti eläkkeellä olevia yli 70 –vuotiaita pientaloasukkaita.

Kunnan kädenojennusta kaivataan erityisesti nyt kiinteistöveron korotuksen heikentäessä ikääntyneiden pientaloasukkaiden kotona asumisen mahdollisuuksia."

 

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.