Valtuusto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Sidonnaisuusilmoitukset

TUUDno-2020-385

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksen ovat antaneet Jari Anttalainen, Päivö Kuusisto ja Johanna Sipiläinen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla Jari Anttalaisen, Päivö Kuusiston ja Johanna Sipiläisen sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksen ovat antaneet / ilmoitustaan päivittäneet:

 • Outi Huusko
 • Henri Koskela
 • Esa Koskinen
 • Marjut Kylliäinen
 • Virpi Lehmusvaara
 • Vesa Lundberg
 • Risto Mansikkamäki
 • Krista Pirttinen
 • Jere Pulska
 • Katariina Serenius
 • Cecilia  Veikkolainen
 • Elina Väänänen.

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla Outi Huuskon, Henri Koskelan, Esa Koskisen, Marjut Kylliäisen, Virpi Lehmusvaaran, Vesa Lundbergin, Risto Mansikkamäen, Krista Pirttisen, Jere Pulska, Katariina Sereniuksen, Cecilia  Veikkolaisen ja Elina Väänäsen sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksen ovat antaneet / ilmoitustaan päivittäneet:

 • Katja Nordström
 • Jani Peltonen
 • Jouko Riola
 • Elina Väänänen

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla Katja Nordströmin, Jani Peltosen, Jouko Riolan ja Elina Väänäsen sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksen ovat antaneet / ilmoitustaan päivittäneet:

 • Tommi Partanen

 

Ehdotus

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla Tommi Partasen sidonnaisuusilmoituksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksen ovat antaneet / ilmoitustaan päivittäneet:

 • Mari Tienhaara
 • Jussi Salonen

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla Mari Tienhaaran ja Jussi Salosen sidonnaisuusilmoitukset
 • toimittaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

---

Timo Riskilä on antanut sidonnaisuusilmoituksen 26.1.2021. Puheenjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että myös Timo Riskilän sidonnaisuusilmoitus tarkastetaan ja hyväksytään julkaistavaksi kunnan nettisivuilla.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

 • tarkastaa ja hyväksyä julkaistavaksi kunnan nettisivuilla Mari Tienhaaran, Jussi Salosen ja Timo Riskilän sidonnaisuusilmoitukset
 • toimittaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.