Valtuusto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ruotsinkylän tutkimusmetsän virkistyskäytön lisääminen, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2021-304

Perustelut

Pekka Heikkinen esitti seuraavan Tuusulan vasemmiston valtuustoryhmän aloitteen:

"Valtio omistaa Tuusulan eteläreunassa yli 400 hehtaarin suuruisen alueen, joka on pääosin Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmetsää. Aluetta halkoo useampikin tie, mutta alue soveltuu monentyyppiseen virkistyskäyttöön. Metsässä ja alueen poluilla voi lenkkeillä, kävellä, hiihtää, suunnistaa sekä kesäisin kerätä marjoja ja sieniä. Siellä  voi myös harrastaa maastopyöräilyä sekä kouluttaa ja ulkoiluttaa koiria.  

Pienillä toimenpiteillä metsän virkistyskäyttöä voi parantaa ja lisätä niin, että tutkimuskäyttö samalla turvataan jatkossakin. Ehdotamme, että kunta käynnistää Luonnonvarakeskuksen kanssa neuvottelut, joiden tavoitteena on yhteistoiminnassa parantaa edellytyksiä tutkimusmetsän virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Ensimmäisenä vaiheena olisi laatia alueesta kartta, jossa näkyisivät polut, sekä pisteet ja pysäköintipaikat, joista alueelle pääsee. Kartan perusteella olisi mahdollista pystyttää opasteita aluetta palveleville pysäköintipaikoille. Pysäköintiin voisi käyttää nykyisten pysäköintimahdollisuuksien lisäksi mm. Klemetskogin koulun pihaa sekä Mätäkivenmäellä Korson liittymän kohdalta kohti Tuusulantietä lähtevän väylän vartta. Bergan pysäkin kohdalla Tuusulantien varressa oleva nykyisin vähällä käytöllä oleva pysäköintipaikka on myös sopiva alueella ulkoileville.  

Alueelle voisi jatkossa tehdä sopivan määrän tulentekopaikkoja. Kunta voisi osallistua sovittavalla tavalla alueen fasiliteettien toteuttamiseen."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.