Valtuusto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Hyrylän keskustan kehittäminen,  liike- ja palvelukeskuksen kustannukset, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2021-293

Perustelut

Sanna Kervinen esitti seuraavan hänen ja Eeva-Liisa Niemisen allekirjoittaman aloitteen:

"Hyrylään tuleva liike- ja palvelukeskus on yksi tärkeimmistä lähiajan hankkeista Hyrylän keskustan kehittämisessä. Tuusulan kunnan osallistuminen hankkeeseen on välttämätöntä sen toteutumisen kannalta. Suunnitelmissa on, että keskukseen sijoittuu kunnan työntekijöiden työtiloja, kokous- ja neuvottelutiloja, asiakaspalvelutiloja sekä muita kunnan mahdollisesti tarvitsemia tiloja. Kyse on merkittävästä määrästä vuokrattavia neliöitä, joissa kunta toimisi vuokralaisena.

Hanke kokonaisuudessaan, ja myös kunnan rooli hankkeessa on suuri. Tämä tarkoittaa, että kyse on myös taloudellisesti merkittävästä hankkeesta. 
Esitän valtuustoaloitteena, että kunnanvaltuustolle tuodaan seuraavaan valtuustoinfoon tai valtuuston kokoukseen tiedoksi arvio kunnan osuuden kustannuksista liike- ja palvelukeskushankkeessa, myös pitkällä aikavälillä. Jatkossa on myös tuotava päätöksentekoon tilaratkaisultaan, kooltaan ja kustannuksiltaan erilaisia vaihtoehtoja. Tällä hetkellä emme tiedä vielä, minkälaisia muutoksia mahdollinen maakuntahallinto tuo kunnan tehtäviin ja työntekijöiden määrään. Myös työn tekemisen tavat tulevat muuttumaan. Etätyö ja varsinkin monipaikkatyö tulevat jatkossakin olemaan yleisiä. On tärkeää, että erilaiset vaihtoehdot ja erityisesti niiden hintalaput kulkevat hankkeen jokaisessa vaiheessa tiiviisti mukana."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.