Valtuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkaistu Tuusulan kunnan www-​sivuilla osoitteessa www.tuusula.fi. 

Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:

  • Antti Kaikkonen
  • Liisa Palvas

 

Todettiin, että

  • Antti Kaikkosen tilalla on Keskustan 1. varavaltuutettu Matti Alanko
  • Liisa Palvaksen tilalla on Tuusulan Puolesta ry:n 1. varavaltuutettu Kari Friman.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.