Valtuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 K9-tyyppinen kulttuurin ja liikunnan käyttöön motivoiva kortti käyttöön vähävaraisille kuntalaisille, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2021-2439

Perustelut

Annika Lappalainen esitti seuraavan hänen ja 36 muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:

"Tuusulassa pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneita kotitalouksia oli vuonna 2020 225. THL:n mukaan yli puolet toimeentulotuen asiakkaista kokee aineellista puutetta eli vaikeuksia suoriutua ruokaan, lääkärikäynteihin tai lääkkeisiin liittyvistä kuluista. Tällaisissa tilanteissa liikuntaan ja kulttuuriin liittyviin pääsymaksuihin ei juurikaan ole varaa.

Kulttuurin ja liikunnan merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisenä tiedostetaan Tuusulassakin laajasti.  Tuusulan kuntastrategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehittää hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia ja ehkäistä yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia. Kaikkein vähävaraisimpien kuntalaisten kulttuurin ja liikunnan mahdollistaminen kaikille kuntalaisille on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta merkityksellistä.

Tuusulassa on käytössä yhdeksäsluokkalaisille K9 kortti, jolla nuoret saavat käyttää maksutta joitakin paikallisia kulttuuri- ja liikuntapalveluita.

Esitän, että Tuusulan kunta selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön k9-tyyppinen kulttuurin ja liikunnan käyttöön motivoiva kortti vähävaraisille kuntalaisille, esimerkiksi pitkäaikaisille perustoimeentulotuen asiakkaille."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.