Valtuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Ilmoitusasiat / muut asiat

Perustelut

Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Adressi Rykmentinpuiston metsä säilytettävä ja Puistokylä arvoitava uudelleen


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.