Valtuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Hankintaosaamisen kehittäminen Tuusulan kunnan organisaatiossa, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2021-2442

Perustelut

Ari Koponen esitti seuraavan hänen ja 8 muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen: 

"Hankinnat muodostavat merkittävän osan kuntien menoista, joten on tärkeää, että ne toteutetaan taloudellisesti, suunnitelmallisesti ja tehokkaasti.  

Laadukkaalla kilpailu- ja hankintaosaamiselle varmistetaan ettei kunnalle synny turhia veroeurojen menetyksiä mitkä ovat poissa muista tärkeistä kohteista.  

Hankinnoilla on myös tärkeä tukea paikallisia yrityksiä, jotka luovat työtä paikkakunnalle.  

Edellä olevan perusteella ehdotan, että ryhdytään toimenpiteisiin hankintaosaamisen kehittämiseksi Tuusulan kunnan organisaatiossa."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.