Valtuusto, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkipantu kunnan verkkosivuille, ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-Uusimaa- ja Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdissä.

Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.

---

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:

Sami Tamminen
Merja Kuusisto
Sari Heiskanen
Matti Alanko
Taina Ketvel
Lea Ahonen (kokouksen alkuosa)

Todettiin, että

Sami Tammisen tilalla on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Arto Nätkynmäki
Merja Kuusiston tilalla on Sosialidemokraattien 1. varavaltuutettu Päivö Kuusisto
Sari Heiskasen tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 2. varavaltuutettu Leena Joensuu
Matti Alangon tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 3. varavaltuutettu Jari Anttalainen
Taina Ketvelin tilalla on Keskiryhmän 1. varavaltuutettu Kirsi Viitanen
Lea Ahosen tilalla on Kristillisdemokraattien 1. varavaltuutettu Erja Sarenius-Salmenkivi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.