Valtuusto, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Monica Avellan ja Hanna Catani.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin

Hanna Catani ja Janne Hermunen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.