Valtuusto, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Pohjois-Tuusulan tiet kuntoon, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2021-1995

Perustelut

Eeva-Liisa Nieminen esitti seuraavan aloitteen:

"Pohjois-Tuusulan tiet kuntoon

Kunnalla on ollut monenlaista tie- ja infrahanketta Etelä-Tuusulassa ja erikoisesti Rykmentinpuistossa. Ne eivät voi olla syy, että Kellokosken ja Jokelan tiet jätetään rapistumaan. Tiensuuntieltä osassa tietä kuorittiin asfaltti alkukesästä, jyrsittiin pinta ja se on edelleen ilman päällysteettä. Tiensuuntie lyhentää huomattavasti matkaa Kellokoskentieltä Jokelaan ja sen soisi olevan kunnossa. Päällystäminen on kuitenkin suuruusluokaltaan vain joidenkin kymmenien tuhansien kustannus.

Omenalahdentie on toinen murheenkryyni. Kun Kellokoskella tehtiin koulujen ohitustie jo muutama vuosi sitten, pätkä Omenalahdentietä jäi tekemättä. Tässäkin kunnan taholta on annettu selitystä, että Etelä- Tuusulan tiehankkeet ovat vieneet määrärahat, ja vuosien odotuksesta huolimatta mitään ei tapahdu edelleenkään.

Pohjois-Tuusulan tiet tulee pitää kunnossa. Kunnan eri alueiden kehittäminen edellyttää että kasvavaa Etelä-Tuusulan infran rakentamista ei pyritä rahoittamaan Tiensuuntien jyrsimisellä eikä Omenalahdentien jättämisellä oman onnensa nojaan."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.