Valtuusto, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkaistu Tuusulan kunnan www-​sivuilla osoitteessa www.tuusula.fi. 

Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:

  • Aila Koivunen
  • Monica Avellan
  • Ulla Rosenqvist
     

Todettiin, että

  • Aila Koivusen tilalla on Sosialidemokraattien 1. varavaltuutettu Jorma Sulander
  • Monica Avellanin tilalla on Keskustan ja RKP:n vaaliliiton 1. varavaltuutettu Matti Alanko
  • Ulla Rosenqvistin tilalla on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Topi Korpinen.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.