Valtuusto, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 2021–2025, jäsenten valinta

TUUDno-2021-898

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Vantaan kaupungit ja kunnat muodostavat Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen. Kuntien välisellä yhteistoimintasopimuksella on järjestetty niin, että Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimi on osa Vantaan kaupungin organisaatiota eli sen kaupunginhallituksen alaisena toimiva liikelaitos nimeltään Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos.

Liikelaitoksen hallintoa varten Vantaan kaupunginvaltuusto on asettanut kuntien yhteiseksi toimielimeksi Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan, joka toimii Vantaan kaupunginhallituksen alaisena. Johtokunnan 15 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä valitaan alueen kuntien asettamista ehdokkaista. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä Pornaisten kunta nimeää yhden ja muut kunnat kaksi jäsentä. Vantaan kaupunginvaltuusto nimeää johtokunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jäseninä johtokunnassa voivat olla kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt. Kuntalain 74.3 §:n mukaan johtokuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Valintaa suoritettaessa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännökset, joiden mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnahallitus päättää

  • esittää valtuustolle, että
     

VALTUUSTO päättää

  • nimetä toimikaudekseen Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • nimetä toimikaudekseen Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Valtuusto päätti

  • nimetä toimikaudekseen Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokuntaan seuraavat henkilöt:

 

Jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Karita Mäensivu Kyösti Lehtonen
Eeva-Liisa Nieminen Petteri Lahtinen

Tiedoksi

valitut, luottamushenkilörekisteri, Keski-Uudenmaan pelastustoiemen liikelaitos

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.