Valtuusto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Rykmentinpuiston monitoimikampus, hankesuunnitelma

TUUDno-2020-1297

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Heikkilä, hankesuunnittelija, mikko.heikkila@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus 

Tuusulan kunnan valtuusto on tehnyt 12.11.2018 § 124 päätöksen Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmasta sekä 9.12.2019, § 172 päätökseen hyväksyä palveluverkkosuunnitelman päivitys. Uudisrakennuksena toteutettava Rykmentinpuiston monitoimikampus on yksi sivistyksen toimialueen keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista suunnittelukaudelle. 

Uudisrakennus tulee valmistuttuaan korvaamaan sisäilmaongelmaiset sekä tiloiltaan vanhentuneet Hyökkälän ja Hyrylän koulukeskukset sekä tiloiltaan vanhentuneen Mikkolan koulun perusopetuksen sekä vaativan erityisopetuksen. 

Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Tilapalveluiden ja Sivistyksen toimialueen sekä Hyrylän, Hyökkälän ja Mikkolan koulun kanssa. 

Suunnittelussa on käytetty pohjana Iloisen oppimisen Tuusula – oppimisympäristösuunnittelun suuntaviivat –julkaisua sekä huomioitu kuntalaisten toiveita, joita on kartoitettu työpajoissa ja asukasilloissa. 

Palveluverkkosuunnitelman 2019 - 2026 mukaan uutta koulua suunniteltaessa lähtökohtana on 3 –sarjainen alakoulu ja 8-sarjainen yläkoulu, jossa on yhteensä n. 920 oppilasta ja 44 esikoululaista sekä vaativaa erityisopetusta n. 150 oppilaalle. Kampuksen yhteyteen voidaan toteuttaa tiloja seurojen ja yhdistysten harrastustoiminnalle. Oppilasennusteen mukaan Rykmentinpuiston alueen oppilasmäärä on vuonna 2030 n. 900 oppilasta. 

Hyökkälän koulu on tällä hetkellä 2-sarjainen alakoulu ja 7-8- sarjainen koulu ja n. 670 op-pilaan koulukeskus.

Hyrylän koulu on tällä hetkellä 6-7-sarjainen ja n. 410 oppilaan koulukeskus. 

Mikkolan koulu on tällä hetkellä 330 oppilaan koulu, jossa on 2- sarjainen yleisopetus (230 oppilasta) ja vaativassa erityisopetuksessa on n. 100 oppilasta. 

Hankkeen pääkonsultteina on hankesuunnitteluvaiheessa toiminut Arkkitehtitoimisto LPV Oy. Lisäksi hankesuunnitteluun on osallistunut useita eri osa-alueiden asiantuntijakonsultteja, kuten: rakenne, geo-tekniikka, akustiikka, av-järjestelmät, energiatehokkuus, hiilijalanjälki sekä kustannustieto. 

Uudisrakennuksen alustava bruttoala on n. 14 325 brm2, hyötyalan ollessa noin 10232 hym2. Tilatehokkuus on 8,04 m2 / oppilas. Koulutontin laajuus on noin 3,9 ha, josta rakennetun koulupihan osuus on noin 18000 m². Kampuksen yhteyteen rakennetaan vain noin puolet koulun tarvitsemista liikuntatiloista, loput liikuntatilat osoitetaan Tuusulan Urheilukeskuksesta. 

Rykmentinpuiston koulukampus esitetään toteutettavaksi elinkaarihankkeena. Elinkaarimallissa suunnitteluratkaisun kehittäminen, toteutussuunnittelu, rakentaminen sekä kiinteistön ylläpito jäävät yksityisen palveluntuottajan vastuulle.  

Hankkeen tavoiteaikataulu: 

 • hankesuunnitelman päätäntä 8/2020 

 • elinkaarikilpailutus 10/2020 – 8/2021 

 • rakentamisen valmistelu 11/2021 – 2/2022 

 • rakentaminen 3/2022 – 3/2024 

 • kalustaminen ja toiminnan käynnistämisen valmistelut 4 – 5/2024 

 • käyttöönotto, tavoitteena 8/2024 

Hankkeen arvioidut rakentamiskustannukset ovat 40 064 000 euroa (alv 0%).  

Määrärahat: 

 • Vuodelle 2020, 100 000 euroa

 • Vuodelle 2021, 840 000 euroa 

 • Vuodelle 2022, 12 000 000 euroa 

 • Vuodelle 2023, 12 000 000 euroa 

 • Vuodelle 2024, 8 000 000 euroa 

Kustannusten jakautumista vuosille 2020-2024 sekä kustannusarviota tarkennetaan hankkeen edetessä.  

Lisäksi hankkeelle varataan (hinnat alv. 0%):  

 • Opetus- ja esitystilojen AV-järjestelmät 966 000 €  

 • irtokalustus noin 500€/henkilö (sisältää oppilaat ja henkilöstön)  

 • Leasing -kustannukset 200€/oppilas  

 • palvelukeittiö: ensikalusteet (astiat, ruokailu- ja ruoanvalmistusvälineet, ruoankuljetusvaunut ym. sekä siivouslaitteet), yhteensä 70 000 euroa  

 • siivous noin 50 000 euroa  

 

Teams-kokouksen välityksellä asiaa esittelee arkkitehti Annika Marttinen, Arkkitehtitoimisto LPV Oy:stä. Hankesuunnittelija Mikko Heikkilä paikalla Teams-kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Esa Koskinen, rakennuspäällikkö, esa.koskinen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää 

 • osaltaan hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman 

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa 

 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 

VALTUUSTO päättää 

 • hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman 

 • oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään elinkaarikilpailutuksen.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mikko Heikkilä, hankesuunnittelija, mikko.heikkila@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman 

 • oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään elinkaarikilpailutuksen.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Pekka Heikkinen teki seuraavan palautusesityksen: "Ehdotan, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että hankkeen laajuuden ja ajoituksen suhteen otetaan huomioon Mikkolan koulun pitäminen opetuskäytössä ainakin vuoteen 2035 saakka, Hyrylän koulukeskus pidetään opetuskäytössä ainakin vuoteen 2028 saakka ja että Hyökkälän ja Kirkonkylän koulujen väistötiloja hyödynnetään ainakin vuoteen 2028 saakka. Näin koulu voidaan toteuttaa nyt suunniteltua pienempänä, mahdollisesti kaksivaiheisena ja ajoittaa niin, että ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön vuonna 2028."
Esitys raukesi kannattamattomana.

Keskustelun jatkuessa Pasi Huuhtanen esitti Jussi Salosen kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
 

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • jättää asian pöydälle.

 

Pekka Heikkinen jätti päätökseen eriävän mielipiteen palautusesityksessään mainituin perustein.

Virpi Lehmusvaara, Tiina Simons ja Heikki Lonka olivat asiantuntijoina kokouksessa. Arkkitehti Annika Marttinen (LPV) esitteli hankesuunnitelmaa kokouksessa.

Outi Huusko poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

Mikko Heikkilä, hankesuunnittelija, mikko.heikkila@tuusula.fi
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus 

Tuusulan kunnan valtuusto on tehnyt 12.11.2018 § 124 päätöksen Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmasta sekä 9.12.2019, § 172 päätökseen hyväksyä palveluverkkosuunnitelman päivitys.

Uudisrakennuksena toteutettava Rykmentinpuiston monitoimikampus on yksi sivistyksen toimialueen keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista suunnittelukaudelle. 

Uudisrakennus tulee valmistuttuaan korvaamaan sisäilmaongelmaiset sekä tiloiltaan vanhentuneet Hyökkälän ja Hyrylän koulukeskukset sekä tiloiltaan vanhentuneen Mikkolan koulun perusopetuksen sekä vaativan erityisopetuksen. 

Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Tilapalveluiden ja Sivistyksen toimialueen sekä Hyrylän, Hyökkälän ja Mikkolan koulun kanssa. 

Suunnittelussa on käytetty pohjana Iloisen oppimisen Tuusula – oppimisympäristösuunnittelun suuntaviivat –julkaisua sekä huomioitu kuntalaisten toiveita, joita on kartoitettu työpajoissa ja asukasilloissa. 

Palveluverkkosuunnitelman 2019 - 2026 mukaan uutta koulua suunniteltaessa lähtökohtana on 3 –sarjainen alakoulu ja 8-sarjainen yläkoulu, jossa on yhteensä n. 920 oppilasta ja 44 esikoululaista sekä vaativaa erityisopetusta n. 150 oppilaalle. Kampuksen yhteyteen voidaan toteuttaa tiloja seurojen ja yhdistysten harrastustoiminnalle. Oppilasennusteen mukaan Rykmentinpuiston alueen oppilasmäärä on vuonna 2030 n. 900 oppilasta. 

Hyökkälän koulu on tällä hetkellä 2-sarjainen alakoulu ja 7-8- sarjainen koulu ja n. 670 oppilaan koulukeskus.

Hyrylän koulu on tällä hetkellä 6-7-sarjainen ja n. 410 oppilaan koulukeskus. 

Mikkolan koulu on tällä hetkellä 330 oppilaan koulu, jossa on 2- sarjainen yleisopetus (230 oppilasta) ja vaativassa erityisopetuksessa on n. 100 oppilasta. 

Hankkeen pääkonsultteina on hankesuunnitteluvaiheessa toiminut Arkkitehtitoimisto LPV Oy. Lisäksi hankesuunnitteluun on osallistunut useita eri osa-alueiden asiantuntijakonsultteja, kuten: rakenne, geo-tekniikka, akustiikka, av-järjestelmät, energiatehokkuus, hiilijalanjälki sekä kustannustieto. 

Uudisrakennuksen alustava bruttoala on n. 14 325 brm2, hyötyalan ollessa noin 10232 hym2. Tilatehokkuus on 8,04 m2 / oppilas. Koulutontin laajuus on noin 3,9 ha, josta rakennetun koulupihan osuus on noin 18000 m². Kampuksen yhteyteen rakennetaan vain noin puolet koulun tarvitsemista liikuntatiloista, loput liikuntatilat osoitetaan Tuusulan Urheilukeskuksesta.

Rykmentinpuiston koulukampus esitetään toteutettavaksi elinkaarihankkeena. Elinkaarimallissa suunnitteluratkaisun kehittäminen, toteutussuunnittelu, rakentaminen sekä kiinteistön ylläpito jäävät yksityisen palveluntuottajan vastuulle.  

Hankkeen tavoiteaikataulu: 

 • hankesuunnitelman päätäntä 8/2020 

 • elinkaarikilpailutus 10/2020 – 8/2021 

 • rakentamisen valmistelu 11/2021 – 2/2022 

 • rakentaminen 3/2022 – 3/2024 

 • kalustaminen ja toiminnan käynnistämisen valmistelut 4 – 5/2024 

 • käyttöönotto, tavoitteena 8/2024 
   

Hankkeen arvioidut rakentamiskustannukset ovat 40 064 000 euroa (alv 0%).  

Määrärahat: 

 • Vuodelle 2020, 100 000 euroa

 • Vuodelle 2021, 8 400 000 euroa 

 • Vuodelle 2022, 12 000 000 euroa 

 • Vuodelle 2023, 12 000 000 euroa 

 • Vuodelle 2024, 8 000 000 euroa 


Kustannusten jakautumista vuosille 2020-2024 sekä kustannusarviota tarkennetaan hankkeen edetessä.  

Lisäksi hankkeelle varataan (hinnat alv. 0%):  

 • Opetus- ja esitystilojen AV-järjestelmät 966 000 €  

 • irtokalustus noin 500€/henkilö (sisältää oppilaat ja henkilöstön)  

 • Leasing -kustannukset 200€/oppilas  

 • palvelukeittiö: ensikalusteet (astiat, ruokailu- ja ruoanvalmistusvälineet, ruoankuljetusvaunut ym. sekä siivouslaitteet), yhteensä 70 000 euroa  

 • siivous noin 50 000 euroa  

 

Teams-kokouksen välityksellä asiaa esitteli arkkitehti Annika Marttinen, Arkkitehtitoimisto LPV Oy:stä. Hankesuunnittelija Mikko Heikkilä oli paikalla Teams-kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää 

 • osaltaan hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman 

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa 

 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että  
   

VALTUUSTO päättää 

 • hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman 

 • oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään elinkaarikilpailutuksen.  

__________

Puheenjohtajan avattua keskustelun, jäsen Alanko esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Jäsen Alangon perusteluina oli, että Tuusulassa tarvitaan myös pienempiä kouluja. Suutarintien kerrostaloissa tulee asumaan paljon ihmisiä, joten esim. Hyökkälän koulu olisi oivallisella paikalla. Jäsen Weckman kannatti jäsen Alangon esitystä.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan esittelijän ehdotusta äänestävät ”jaa” ja jos ”ei” voittaa, jäsen Alangon palautusesitys on tullut lautakunnan päätökseksi.

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Alangon esitystä kannattivat jäsenet Alanko, Weckman, Raevuori, esittelijän ehdotusta kannattivat jäsenet Åvall, Udd, Nätkynmäki, Väänänen, Laitila, Hellgren, Tuhkunen, Salonen. Jäsen Ahonen äänesti tyhjää.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen päättyneen äänin 8-3, 1 tyhjä, 1 poissa, lautakunnan päättäneen asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

Päätös

.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti äänin  8-3, 1 tyhjä, 1 poissa,

 • osaltaan hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman 

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa 

 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että  
   

VALTUUSTO päättää 

 • hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman 

 • oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään elinkaarikilpailutuksen.  

 

Jäsenet Alanko ja Weckman jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen: "Tuusulassa tarvitaan mieluummin useita pienempiä kouluja hajautetusti kuin keskittämällä muutamaan suureen kampukseen. Tehdyllä päätöksellä Hyrylän keskustan lähelle ei jää yhtään koulua".

 

Valmistelija

Mikko Heikkilä, hankesuunnittelija, mikko.heikkila@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​ että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman 

 • oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään elinkaarikilpailutuksen.

Päätös

Asia poistettiin puheenjohtajan esityksestä esityslistalta.

Valmistelija

Mikko Heikkilä, hankesuunnittelija, mikko.heikkila@tuusula.fi

Perustelut

Rykmentinpuiston monitoimikampus on tarkoitus mitoittaa 920 oppilaalle, 44 esikoululaiselle ja alkuperäisestä poiketen vain 100:lle vaativaa erityisopetusta saavalle oppilaalle. Vaativan erityisopetuksen voi olettaa tarvitsevan kaksinkertaisen määrän tilaa perusopetukseen verrattuna. Mitoitusoppilasmäärä on siis yhteensä 1164 oppilasta.

Tämän kokoisen koulun mitoitus johdettuna OPH:n suosituksista ja ottaen huomioon, että osa liikuntatiloista sijaitsee muualla, on 10,3 brm2 per oppilas. Koulun koko on näin ollen 12.000 brm2 ja  rakentamisen kustannusarvio 35.000.000 euroa. Vuosittaiset vuokrakustannukset ovat palveluverkkoselvityksen mukaan 1224 euroa per oppilas vuodessa eli 1.425.000 euroa.

Liitteenä oleva hankesuunnitelma voi toimia elinkaarihankkeen kilpailutuksen pohjana.Hankesuunnitelmaan päivitetään laajuustiedot.  Elinkaarihanke on syytä toteuttaa kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, jolloin hankesuunnitelman sisältö voidaan sovittaa edellä mainittuihin kustannus- ja mitoitustavoitteisiin. Elinkaarihankkeessa tehdään optimointia elinkaari- ja investointikustannusten välillä, joten investointikustannus voi olla suurempikin edellyttäen, että elinkaarikustannuksissa saadaan säästöä.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • osaltaan hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman kuitenkin niin, että hankkeen laajuus on 12.000 brm2 ja investointikustannukset 35.000.000 euroa.
 • ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman kuitenkin niin, että hankkeen laajuus on 12.000 brm2 ja investointikustannukset 35.000.000 euroa.
 • oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään elinkaarikilpailutuksen
 • oikeuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittaessa muutoksia ja tarkennuksia hankesuunnitelmaan ja edellä mainittuihin tavoitteisiin silloin, kun muutokset ovat kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta perusteltavissa.

___

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Pekka Heikkinen teki seuraavan palautusesityksen: "Ehdotan,​ että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin,​ että hankkeen laajuuden ja ajoituksen suhteen otetaan huomioon Mikkolan koulun pitäminen opetuskäytössä ainakin vuoteen 2035 saakka,​ Hyrylän koulukeskus pidetään opetuskäytössä ainakin vuoteen 2028 saakka ja Hyökkälän ala-asteen tiloja sekä Riihikallion ja Kirkonkylän väistötiloja hyödynnetään ainakin vuoteen 2028 saakka. Näin koulu voidaan toteuttaa nyt suunniteltua pienempänä,​ ja rakentaa kahdessa vaiheessa ja ajoittaa niin,​ että ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön noin vuonna 2027-2028.

Hankesuunnitelma tuodaan uudestaan käsiteltäväksi aikaisintaan siinä yhteydessä kun palveluverkkosuunnitelman tarkistus käsitellään. Palautusesitystäni perustelen seuraavasti:
- Hankesuunnitelman perusteena on valtuuston 12.11.2018 hyväksymä palveluverkkosuunnitelma. Siinä olevat väestö- ja oppilasmääräennusteet ovat osoittautuneet merkittävästi ylimitoitetuksi.
- Tuusulan kunnan taloustilanne on osoittautunut merkittävästi heikommaksi kuin palveluverkkosuunnitelmasta päätettäessä arvioitiin
- Hankesuunnitelmaehdotuksen yhteenvedossa todetaan, että Rykmentinpuiston kampuksen valmistuessa Mikkolan koulu puretaan/poistuu käytöstä. Tämä peruste on voimassa olevan palveluverkkosuunnitelman vastainen
- Toisin kuin esittelytekstiin ja päätösehdotukseen on kirjattu, koulun hinta on edelleen varusteineen ja urheilukseskukseen suunniteltuine liikuntatiloineen on edelleen yli 40 Me". Pentti Mattila ja Tuija Reinikainen kannattivat Pekka Heikkisen palautusesitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu palautusesitys, on asia ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista valmisteluun, äänestävät EI. 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä (Huuhtanen, Lappalainen, Mäensivu, Mäki-Kuhna, Nordström, Peltonen, Salmi, Salonen ja Lindberg) ja 4 EI-ääntä (Heikkilä, Heikkinen, Mattila ja Reinikainen). Puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • osaltaan hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman kuitenkin niin, että hankkeen laajuus on 12.000 brm2 ja investointikustannukset 35.000.000 euroa.
 • ehdottaa valtuustolle, että
   

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman kuitenkin niin, että hankkeen laajuus on 12.000 brm2 ja investointikustannukset 35.000.000 euroa.
 • oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään elinkaarikilpailutuksen
 • oikeuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittaessa muutoksia ja tarkennuksia hankesuunnitelmaan ja edellä mainittuihin tavoitteisiin silloin, kun muutokset ovat kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta perusteltavissa.

 

Pekka Heikkinen jätti eriävän mielipiteen palautusesityksessään kirjatuin perusteluin.

Tuija Reinikainen jätti seuraavan eriävän mielipiteen: "Pykälä olisi pitänyt palauttaa kokonaan uudelleen valmisteluun niin, että Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hanketta olisi tarkasteltu osana koko palveluverkkoa. Kunnanhallitus kokoontuu talousarvio-iltakouluun parin viikon päästä, ja nyt pykälän liitteenä olleet virheet liitetiedostoissa olisi voitu korjata ja tuoda hanke asianmukaisesti päätöksentekoon. Kunnanhallituksen seminaarissa 13-14.8 nousi esiin mm. ettei Mikkolan koulua tarvitsisikaan siirtää suunnitellussa aikataulussa Rykmentinpuiston monitoimikampukseen, vaan se voisi jatkaa toimintaa olemassa olevissa tiloissa. Myös Riihikallion kouluhanke nousi mitoituksen osalta seminaarissa esiin.

Samoin pitäisi harkita kaikkien koulujen tilannetta uudelleen. Esim. Hyökkälän koulun ala-asteen tilat on vastikään remontoitu, joten olisi järkevää, että ala-astetta ei lakkautettaisi nyt, vaan se jatkaisi toimintaansa olemassa olevissa tiloissa vielä toistaiseksi. Hyökkälän koulun ala-asteen rakennus on myös suojelukohde. Ylä-asteen tilanne on toinen, on järkevää, että väistötiloissa toimivat Hyökkälän koulun ylä-asteen oppilaat siirtyvät suunnitellusti Rykmentinpuiston monitoimikampukseen ja yläasteen rakennus voidaan purkaa.

Tässä taloudellisessa tilanteessa pitää tarkastella koko palveluverkkoa uudelleen. Hankkeita pitää arvioida ja aikatauluttaa uudelleen, ja hakea osaratkaisuja olemassa olevista hyväkuntoisista ja vastikään kunnostetuista koulurakennuksista. Tuusulan taloustilanne on heikkenemässä merkittävästi.  Palveluverkkoa tehtäessä väestöennuste on tehty suuremmalle väestönkasvulle kuin mitä on toteutuma ja nykyennuste."

 

Heikki Lonka ja Virpi Lehmusvaara olivat asiantuntijoina kokouksessa.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman kuitenkin niin,​ että hankkeen laajuus on 12.000 brm2 ja investointikustannukset 35.000.000 euroa.
 • oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään elinkaarikilpailutuksen
 • oikeuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittaessa muutoksia ja tarkennuksia hankesuunnitelmaan ja edellä mainittuihin tavoitteisiin silloin,​ kun muutokset ovat kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta perusteltavissa.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Pekka Heikkinen esitti Satu Heikkilän, Pentti Mattilan ja Matti Alangon kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät  "jaa" ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 41 jaa-ääntä (Huuhtanen, Partanen, Kuusisto, Toivanen, Palomäki, Kiuru, Salmi, Yltävä, Salonen, Koivunen, Mellin, Mäki-Kuhna, Meckelborg, Tuhkunen, Järvinen, Winqvist, Sulander, Sirniö, Noro, Laitila, Kervinen, Pulska, Sjöblom I., Väänänen, Sipiläinen, Kinnunen, Mäensivu, Lepojärvi, Åvall, Lundberg, Rosenqvist, Åberg, Riola, Airikka, Lindberg, Peltonen, Friman, Stenvall, Tamminen, Nätkynmäki ja Koskela), 8 ei-ääntä (Alanko, Heikkinen, Mattila, Heikkilä, Viitanen, Nyman, Ahonen, Avellan) ja 2 tyhjää ääntä (Palvas ja Nieminen).

Puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ruut Sjöblom poistui kokouksesta ja hänen tilalleen tuli Kokoomuksen 2. varavaltuutettu Vesa Lundberg.

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 20.18–20.36.

Tiedoksi

Mikko Simpanen, Heikki Lonka, Virpi Lehmusvaara, kasvu ja ympäristö, sivistys

Liitteet


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.