Valtuusto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Maskonen Ari, ero Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valinta

TUUDno-2018-1534

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Khall § 294/5.6.2017    
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perussopimuksen 7§:n mukaan jokaisen jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet yhtymävaltuustoon. Jäsenet valitaan yhtymävaltuustoon kunnan edellisen vuoden ensimmäisen päivän asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 5000 (viittätuhatta) asukasta kohti. Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

 Yhtymävaltuustoon jäsenmäärä on kuntien ennakkoväkiluvun 31.12.2016 perusteella 43 mikäli kaikki kuusi kuntaa ovat mukana.

 Jäsenmäärän jakautuminen on seuraava:
 Hyvinkää 10
 Järvenpää 9
 Mäntsälä 5
 Nurmijärvi 9
 Pornainen 2
 Tuusula 8

 Kuntia pyydetään nimeämään yhtymävaltuuston jäsenet viimeistään 21.6.2017. 

Yhtymävaltuusto valitsee järjestäytymiskokouksessa 29.6.2017 toimikaudekseen yhtymähallituksen, jossa 10 - 20 jäsentä. Toiminnan alkaessa tarkoituksena on, että hallituksessa on 20 jäsentä. 

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus / Kap    
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää 

-    valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kahdeksan (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös    
Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Valt § 138/19.6.2017   

Ehdotus    
Valtuusto päättää

-    valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kahdeksan (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös    
Valtuusto päätti 

-     valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

Jäsenet, varajäsenet

Jussi Salonen, Jukka Keränen
Heidi Grundström, Liisa Palvas
Satu Taiveaho, Merja Kuusisto
Aila Koivunen, Karita Mäensivu
Arto Lindberg, Aarno Järvinen
Ruut Sjöblom, Lilli Salmi
Mika Mäki-Kuhna, Arto Nätkynmäki
Jari Raita, Ari Maskonen.

_________

Kunnanhallitus 26.11.2018

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan mikäli yhtymävaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa yhtymävaltuuston jäsenyydestä kesken toimikauden,  päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäsen Satu Taiveaho menettää vaalikelpoisuutensa muuttaessaan Tuusulasta, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen. Taiveahon luottamustoimi valtuutettuna päättyy 31.12.2018.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Satu Taiveaholle eron Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäsenen tehtävästä 1.1.2019 lukien
 • valita Taiveahon tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Satu Taiveaholle eron Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäsenen tehtävästä 1.1.2019 lukien
 • valita Taiveahon tilalle uuden jäsenen Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Satu Taiveaholle eron Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäsenen tehtävästä 1.1.2019 lukien
 • valita Annina Nuutisen Taiveahon tilalle jäseneksi Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Perustelut

Annina Nuutisen henkilökohtainen varajäsen Merja Kuusisto on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa kaikista luottamustehtävistä. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Merja Kuusistolle eron Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän yhtymävaltuustoon varajäsenen tehtävästä
 • valita Annina Nuutiselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Merja Kuusistolle eron Keski-​Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä
 • valita Annina Nuutiselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Merja Kuusistolle eron Keski-​Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä
 • valita Annina Nuutisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi Riitta Harkimon

Valmistelija

Kirsi Kurtti, vs. kunnansihteeri, kirsi.kurtti@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan mikäli yhtymävaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa yhtymävaltuuston jäsenyydestä kesken toimikauden,  päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsen Ari Maskonen on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Ari Maskoselle eron Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä
 • valita Jari Raitalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan mikäli yhtymävaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa yhtymävaltuuston jäsenyydestä kesken toimikauden,  päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsen Ruut Sjöblom on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Ruut Sjöblomille eron Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen tehtävästä
 • valita Ruut Sjöblomin tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös

Ehdotys hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Ari Maskoselle eron Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä
 • valita Jari Raidalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Ari Maskoselle eron Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä
 • valita Marko Ketvelin Jari Raidan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

Ari Maskonen, Marko Ketvel, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, henkilöstöasiantuntija

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.