Valtuusto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Kunnantalon ja sen tontin myynti, aloite

TUUDno-2019-2540

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Raimo Stenvall esitti seuraavan aloitteen:

"Teen muutaman miljoonan säästöehdotuksen tähän meidän vaikeaan taloustilanteeseen joka kuuluu seuraavasti:

Ei pureta nykyistä kunnantaloa vaan myydään talo tontteineen uudelle omistajalle, joka saneeraa talon uuteen käyttöön. 
Myymällä kunnantalo kunta säästää miljoonia euroja eikä tuhlata rahoja rakennuksen purkukustannuksiin." 

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Hannu Kantola, kiinteistökehityspäällikkö, hannu.kantola@tuusula.fi
Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi
Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Tuusulan kunta omistaa tilan Kt: 858-402-0013-0001, jonka maapinta-ala on 6316 m2. Tilaa ei ole lohottu tontiksi. Myös vierekkäiset katualueet lievealueineen omistaa kunta lukuun ottamatta Koskenmäentietä, joka on yleinen tie.  Tilalla sijaitsee kunnan omistama nyttemmin purettavaksi hallintorakennukseksi -nimetty betonirunkoinen tiilivuorattu kunnan entinen kunnantalo. Puheena olevan rakennuksen bruttolaajuus on 6712 br-m2, josta on kellaria 1497 br-m2 ja kolmessa kerroksessa 5215 br-m2. Rakennus on valmistunut 14.11.1980 eli se on n. 40 vuotta vanha. Toiminnallisuudeltaan se on tehoton.

Rakennus on teknisesti huonossa kunnossa. Kun rakennuksen käytöstä luovuttiin, ulkopuolisen asiantuntijan tekemän arvion mukaan rakennuksen käytöstä tulisi pidättäytyä ja  rakennuksen kunnon aiheuttama riski henkilöstölle oli "sietämätön". Arvio perustui rakenneteknisiin, kemiallisiin ja mikrobiologisiin analyyseihin. Näiden laajojen vaurioiden poistaminen rakennuksesta on hyvin vaikeaa ja kallista ja lopputuloksen katsotaan olevan kuitenkin epävarmaa. Tilapalvelut on tutkinut eri korjaustapoja ja laskenut niiden kustannukset ja todennut korjausten maksavan enemmän kuin uudisrakentamisen. Ei ole todennäköistä, että kunnan käyttöön rakennetun, pahoin sisäilmaongelmaisen toimisto- ja kokoontumisrakennuksen muutos muuhun käyttöön olisi taloudellisesti järkevää.

Rakennuksen purkaminen on perusteltua, vaikka sillä on rakennustaiteellisia arvoja. Rakennukselle on myönnetty purkulupa, mutta rakennusta ei ole vielä voitu purkaa. Rakennuksessa olevat arkistot sisältävät paljon digitoimatonta ja pysyvästi arkistoitavaa materiaalia. Ennen arkistojen digitoimista ja siirtoa uusiin tiloihin ei rakennusta voi purkaa.

Tuusulan kunnassa on kehitettävien kiinteistöjen osalta ollut lähtökohtana, että ennen kuin kiinteistöstä luovutaan, kunta kehittää niitä itse. Niin on perusteltua tehdä purettavan hallintorakennuskiinteistönkin kohdalla.

Ehdotus

Esittelijä

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Raimo Stenvallin 9.12.2019 § 189 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Raimo Stenvallin 9.12.2019 § 189 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa Raimo Stenvallin 9.12.2019 § 189 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.