Valtuusto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkipantu kunnan verkkosivuille, ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-Uusimaa- ja Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdissä.

Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:

Jukka Ahlgren
Petra Kela
Taina Ketvel

Todettin, että

  • Jukka Ahlgrenin tilalla on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Arto Nätkynmäki
  • Petra Kelan tilalla on Sosiaalidemokraattien 1. varavaltuutettu Elina Väänänen
  • Taina Ketvelin tilalla on Keskiryhmän 1. varavaltuutettu Kirsi Viitanen

Ehdotus

Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.