Valtuusto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Kiekontie-Jussilanpolku/Lahelanniitty, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2020-2364

Perustelut

Pasi Huuhtanen ja useat muut valtuutetut esittivät seuraavan aloitteen:

”Kyseisen kevyen liikenteen väylän ansiosta liitettäisiin minimaalisin kustannuksin Pähkinämäen, Etelärinteen, Lahelanniityn ja Mikkolan asuinalueet toisiinsa. Näin mahdollistettaisiin kyseisiltä alueilta muun muassa pääsy Tuusulanjoen kauniille suojelualueelle.”

 

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.