Valtuusto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Ilmoitusasiat / muut asiat

Perustelut

Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Ympäristöministeriö
17.9.2020 Päätös lunastuslupaa ja ennakkohaltuunottolupaa koskevaan hakemukseen

Suomen Nuorisovaltuustojen liitto
30.6.2020 Suomen Nuorisovaltuustojen liitto NuVa ry on myöntänyt Tuusulan kunnalle "Nuorisomyönteinen kunta" -sertifikaatin 

 

Valtuustoasioiden informaatiotilaisuus pidettiin torstaina 1.10.2020 klo 18 Rykmentinpuiston ruokalassa. Aiheena olivat vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönotto päätöksenteossa, Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelma sekä osavuosikatsaus II 2020 ja talouden näkymät.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.