Valtuusto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Hyvinvointikertomus 2019

TUUDno-2020-1190

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua. Hyvinvointikertomus 2019 on laadittu HYTE-ryhmässä keräämällä hyvinvointikertomuksen indikaattoritietoa ja tuottamalla analyysiä toimialueilla. Hyvinvointikertomus 2019 vastaa hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 rakennetta ja siinä on esitetty tiivis kuvaus tuusulalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista sekä ehkäisevän työn kustannuksista.

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • keskustella tuusulalaisten hyvinvoinnin tilasta kokouksessa esiteltävien indikaattoreiden valossa
 • pyytää lautakunnilta lausunnot hyvinvointikertomuksesta kesäkuun loppuun mennessä
 • käsitellä hyvinvointikertomuksen ja siitä annetut lausunnot elokuun kokouksessa.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 

 • keskusteli tuusulalaisten hyvinvoinnin tilasta indikaattorien valossa
 • päätti pyytää muilta lautakunnilta lausunnot hyvinvointikertomuksesta kesäkuun loppuun mennessä
 • päätti jatkaa hyvinvointikertomuksen ja siitä annettujen lausuntojen käsittelyä elokuun kokouksessa.

Valmistelija

Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi
Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on 26.5.2020 § 20 päättänyt pyytää Tuusulan hyvinvointikertomuksesta 2019 lautakuntien lausunnot kesäkuun loppuun mennessä.

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua.  

Hyvinvointikertomuksen  2019 valmistelu ja laadinta on tehty kunnan HYTE-ryhmässä, jossa jäseniä kaikilta toimialueilta, kolmannelta sektorilta ja Keusotesta.  

Hyvinvointikertomuksessa 2019 tarkastellaan ja arvioidaan tuusulalaisten hyvinvointia mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kokoaman kuntien hyvinvointikertomusten minimitietosisällön indikaattoreiden pohjalta, kouluterveyskyselyn, FinSote-tutkimuksen indikaattorien pohjalta.  

Hyvinvointikertomus 2019 vastaa hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 rakennetta ja siinä on esitetty tiivis kuvaus tuusulalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista sekä ehkäisevän työn kustannuksista. 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:

Sivistyksen toimialueen lautakunnat, kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, näkevät hyvinvointikertomuksen 2019 tärkeänä työkaluna arvioida tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä suunnata ja kehittää palveluita indikaattoreista saadun tiedon perusteella.

Hyvinvointikertomuksen perusteella on tärkeä panostaa ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Yhteistyötä Keusoten kanssa on tärkeää kehittää ja vahvistaa, jotta sote-palvelut ja kunnan muut palvelut täydentävät toisiaan ja voidaan vahvemmin toimia laaja-alaisessa ja moni-ammatillisessa yhteistyössä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden eteen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tarjoavat monipuolisia ja tärkeitä palveluita kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.  Näiden palveluiden kehittämiseen ja resurssoinnin turvaamisesta pitää huolehtia jatkossakin. 

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa hyvinvointikertomuksesta asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Heidi Hagman esitteli hyvinvointikertomuksen sivistyksen lautakunnille ennen varsinaisen kokouksen alkua klo 17.30-18.00.

Valmistelija

Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi
Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on 26.5.2020 § 20 päättänyt pyytää Tuusulan hyvinvointikertomuksesta 2019 lautakuntien lausunnot kesäkuun loppuun mennessä.

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua.  

Hyvinvointikertomuksen  2019 valmistelu ja laadinta on tehty kunnan HYTE-ryhmässä, jossa jäseniä kaikilta toimialueilta, kolmannelta sektorilta ja Keusotesta.  

Hyvinvointikertomuksessa 2019 tarkastellaan ja arvioidaan tuusulalaisten hyvinvointia mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kokoaman kuntien hyvinvointikertomusten minimitietosisällön indikaattoreiden pohjalta, kouluterveyskyselyn, FinSote-tutkimuksen indikaattorien pohjalta.  

 Hyvinvointikertomus 2019 vastaa hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 rakennetta ja siinä on esitetty tiivis kuvaus tuusulalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista sekä ehkäisevän työn kustannuksista. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:

Sivistyksen toimialueen lautakunnat, kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, näkevät hyvinvointikertomuksen 2019 tärkeänä työkaluna arvioida tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä suunnata ja kehittää palveluita indikaattoreista saadun tiedon perusteella.  

Hyvinvointikertomuksen perusteella on tärkeä panostaa ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Yhteistyötä Keusoten kanssa on tärkeää kehittää ja vahvistaa, jotta sote-palvelut ja kunnan muut palvelut täydentävät toisiaan ja voidaan vahvemmin toimia laaja-alaisessa ja moni-ammatillisessa yhteistyössä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden eteen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tarjoavat monipuolisia ja tärkeitä palveluita kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.  Näiden palveluiden kehittämiseen ja resurssoinnin turvaamisesta pitää huolehtia jatkossakin. 

Ehdotus

Esittelijä

Annastiina Louhisalmi, kirjastotoimenjohtaja, annastiina.louhisalmi@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa hyvinvointikertomuksesta asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

 

 

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Hyvinvointikertomuksen 2019 esittely sivistyksen lautakunnille pidettiin ennen varsinaisen kokouksen alkua, 16.6.2020 klo 17.30-18.00 Teams-kokouksena. Esittelijänä Heidi Hagman.

Valmistelija

Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi
Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö

Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pyytää 26.5.2020 § 20 tekemällään päätöksellään teknisen lautakunnan, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, kasvatus- ja sivistyslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä kuntakehityslautakunnan lausuntoja Tuusulan hyvinvointikertomuksesta 2019 kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

Keski-Uudenmaanympäristölautakunta on käsitellyt lausuntoasiaa 9.6.2020 pitämänsä kokouksen keskusteluasioissa ja sopinut, että Keski-Uudenmaan ympäristökeskus antaa pyydettyyn määräaikaan mennessä ympäristölautakunnan puolesta lausunnon, joka tuodaan lautakunnan päätettäväksi 18.8.2020 pidettävään kokoukseen. Lausunnonantomenettelystä on informoitu Tuusulan kunnan kehittämispäällikköä sekä osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattoria.

Ympäristökeskus on 26.6.2020 toimittanut Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan lausunnon Tuusulan hyvinvointikertomuksesta 2019 kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle. Lausunto on liitteenä. Lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka ja ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki.

Ehdotus

Esittelijä

Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan, ympäristökeskuksen valmisteleman lausunnon (26.6.2020) Tuusulan hyvinvointikertomuksesta 2019.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on 26.5.2020 § 20 päättänyt pyytää Tuusulan hyvinvointikertomuksesta 2019 lautakuntien lausunnot kesäkuun loppuun mennessä.

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua.  

Hyvinvointikertomuksen  2019 valmistelu ja laadinta on tehty kunnan HYTE-ryhmässä, jossa jäseniä kaikilta toimialueilta, kolmannelta sektorilta ja Keusotesta.  

Hyvinvointikertomuksessa 2019 tarkastellaan ja arvioidaan tuusulalaisten hyvinvointia mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kokoaman kuntien hyvinvointikertomusten minimitietosisällön indikaattoreiden pohjalta, kouluterveyskyselyn, FinSote-tutkimuksen indikaattorien pohjalta.  

Hyvinvointikertomus 2019 vastaa hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 rakennetta ja siinä on esitetty tiivis kuvaus tuusulalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista sekä ehkäisevän työn kustannuksista. 

Kuntakehityslautakunnan lausunto:

 

Hyvinvointikertomus 2019, Kuntakehityslautakunnan lausunto

 

Perustelut

Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Hyvinvointikertomus ohjaa kunnan hyvinvointipolitiikkaa tuottamalla seurantatietoa ohjelmien ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista eli hyvinvointipolitiikan onnistumisesta. Hyvinvointikertomus laaditaan vuosittain. Laaja hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa, seuraavan kerran 2021.

Hyvinvointikertomuksessa 2019 tarkastellaan ja arvioidaan tuusulalaisten hyvinvointia mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kokoaman kuntien hyvinvointikertomusten ja FinSote-tutkimuksen indikaattoreiden pohjalta.

Hyvinvointikertomuksessa 2019 on esitetty tiivis kuvaus tuusulalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista sekä ehkäisevän työn kustannuksista.

Hyvinvointikertomus on koottu poikkihallinnollisesti, organisaatiorajat ylittävässä yhteistyössä kevään 2020 aikana.

 

Kuntakehityslautakunnan lausunto

Kuntakehityslautakunta näkee hyvinvointikertomuksen tärkeänä työkaluna arvioitaessa tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Palvelujen edellyttämistä resursseista on huolehdittava myös jatkossa.

Ehdotus

Esittelijä

Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi
Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi
Henna Lindström, yleiskaavasuunnittelija, henna.lindstrom@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää antaa hyvinvointikertomuksesta asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Kunnilla on lakisääteinen velvoite laatia hyvinvointikertomus vuosittain ja sen avulla raportoida kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa valtuustolle. Tuusulan hyvinvointikertomus 2019 laadittiin kunnan HYTE-ryhmän toimesta kevään 2020 aikana.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti toukokuussa pyytää laaditusta hyvinvointikertomuksesta lautakuntien lausunnot kesäkuun loppuun mennessä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta sai määräaikaan mennessä lausunnot kasvatus- ja sivistyslautakunnalta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta. Lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen valmistelema lausunto elokuulta oli käytettävissä HYTE-lautakunnan elokuisessa käsittelyssä. Tämän jälkeen hyvinvointikertomuksesta saatiin vielä teknisen lautakunnan ja kuntakehityslautakunnan lausunnot.

Lautakuntien antamista lausunnoista käy ilmi, että hyvinvointikertomuksen tarjoaman tiedon perusteella

 • hyvinvointikertomus nähdään tärkeänä työkaluna hyvinvoinnin edistämisen johtamisessa sekä arvioitaessa tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä.
 • poikkihallinnollista ja organisaatioiden rajat ylittävää yhteistyötä tulee tiivistää hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen valmistelussa.
 • yhteistyötä Keusoten kanssa on tärkeää kehittää ja vahvistaa, jotta sote- palvelut ja kunnan muut palvelut täydentävät toisiaan ja voidaan vahvemmin toimia poikkihallinnollisessa, laaja-alaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
 • on tärkeä panostaa ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi.
 • kuntalaisten hyvinvointia edistävien palveluiden kehittämisen ja toteutuksen resursoinnista on huolehdittava myös jatkossa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on jo tarttunut saatuun palautteeseen. Hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen valmistelusta vastaavaa HYTE-ryhmää on päätetty täydentää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen edustajalla. Hyvinvointikertomuksen rakenteeseen kiinnitetään jatkossa huomiota mm. poimimalla nostoja indikaattoreista ja tekemällä niistä laajempia analyyseja. Myös vertailua hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja hyvinvointikertomustiedon välillä tullaan tekemään.

Vuonna 2021 tullaan laatimaan laaja hyvinvointikertomus valtuustokaudesta 2017-2021 kuvaamaan tuusulalaisten hyvinvoinnin tilaa ja sen kehittymistä valtuustokauden aikana. Kuluvalla valtuustokaudella laaditut hyvinvointikertomukset 2017-2018, 2019 ja ensi vuonna laadittava laaja hyvinvointikertomus toimivat osaltaan pormestariohjelman, kuntastrategian sekä kuntastrategiaa teoiksi vievän hyvinvointisuunnitelman pohjana.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Tuusulan hyvinvointikertomuksen 2019.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvointikertomus 2019

Tuusulan hyvinvointikertomus 2019 on laadittu HYTE-ryhmän toimesta kevään 2020 aikana. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta käsitteli kertomusta kokouksessaan 26.5.2020 ja päätti pyytää lausunnot hyvinvointikertomuksesta muilta lautakunnilta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta sai lausunnot kasvatus- ja sivistyslautakunnalta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta. Lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on valmistellut lausunnon, joka käsitellään Keski-Uudenmaan Ympäristölautakunnassa 18.8.2020.


Lautakuntien antamista lausunnoista käy ilmi, että hyvinvointikertomuksen tarjoaman tiedon perusteella on tärkeä panostaa ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Yhteistyötä Keusoten kanssa on tärkeää kehittää ja vahvistaa, jotta sote- palvelut ja kunnan muut palvelut täydentävät toisiaan ja voidaan vahvemmin toimia laaja-alaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kulttuuri- ja vapaa- aikapalvelut tarjoavat monipuolisia ja tärkeitä palveluita kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Näiden palveluiden kehittämiseen ja resursoinnin turvaamisesta pitää huolehtia jatkossakin. 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että ympäristölautakunta ja ympäristökeskus tulee jatkossa kytkeä kiinteämmin Tuusulan hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen valmisteluun, vaikka Tuusula onkin vuoden 2019 hyvinvointikertomuksen käsittelyllään ensimmäinen ympäristökeskuksen sopija-kunta, joka täyttää tältä osin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä säädetyn yhteistyövelvoitteen.  Tulevaisuudessa hyvinvointikertomus voisi olla lyhyempi ja se voisi painottua keskeisimpiin havaintoihin ja niiden analysointiin. Kertomuksen pohjana oleva laajempi katsaus sopisi hyvin oheismateriaaliksi. Myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tuottama aineisto sopisi osaksi tätä oheismateriaalia. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta toteaa, että lautakunta ottaa huomioon saadut lausunnot ja kehittää jatkossa hyvinvointikertomuksen valmistelua ja kertomuksen rakennetta. Hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen valmistelusta vastaavan HYTE-ryhmää täydennetään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen edustajalla. Hyvinvointikertomuksen rakenteeseen kiinnitetään jatkossa huomiota mm. poimimalla nostoja indikaattoreista ja tekemällä niistä laajempia analyyseja. Myös vertailua hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja hyvinvointikertomustiedon välillä tullaan tekemään.

 

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • keskustella lausunnoissa esitetyistä hyvinvointikertomukseen liittyvistä huomioista
 • hyväksyä kertomuksen osaltaan
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää
  • hyväksyä Tuusulan hyvinvointikertomuksen 2019. 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

 • keskusteli lausunnoissa esitetyistä hyvinvointikertomukseen liittyvistä huomioista
 • hyväksyi pöytäkirjan liitteen mukaisen hyvinvointikertomuksen osaltaan
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Tuusulan hyvinvointikertomuksen 2019.

Valmistelija

Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Hyvinvointikertomus ohjaa kunnan hyvinvointipolitiikkaa tuottamalla seurantatietoa ohjelmien ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista eli hyvinvointipolitiikan onnistumisesta. Hyvinvointikertomus laaditaan vuosittain. Laaja hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa, seuraavan kerran 2021.

Hyvinvointikertomuksessa 2019 tarkastellaan ja arvioidaan tuusulalaisten hyvinvointia mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kokoaman kuntien hyvinvointikertomusten ja FinSote-tutkimuksen indikaattoreiden pohjalta.

Hyvinvointikertomuksessa 2019 on esitetty tiivis kuvaus tuusulalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista sekä ehkäisevän työn kustannuksista.

Hyvinvointikertomus on koottu poikkihallinnollisesti, organisaatiorajat ylittävässä yhteistyössä kevään 2020 aikana.

Teknisen lautakunnan lausunto

Tekninen lautakunta näkee hyvinvointikertomuksen tärkeänä työkaluna arvioitaessa tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Palvelujen edellyttämistä resursseista on huolehdittava myös jatkossa.

Ehdotus

Esittelijä

Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa hyvinvointikertomuksesta asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • hyväksyä Tuusulan hyvinvointikertomuksen 2019.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.