Valtuusto, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Y-tontin, kiinteistötunnus 858-15-5709-2, myyntihinnan päättäminen, Puustellinmetsän asemakaava-alue

TUUDno-2018-716

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Tennijärvi, tontti-insinööri, sari.tennijarvi@tuusula.fi

Perustelut

Yleisten rakennusten korttelialueille ei ole vahvistettua hintaa, vaan hinta on päätetty kohdekohtaisesti.

Puustellinmetsän asemakaava-alueen myyntihinnoista on pyydetty puolueeton hinta-arvio (Newsec), jonka mukaan kaupallisten yleisten rakennusten rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu 170 e/k-m². Ei kaupallisten, kuten kirkon ja kunnan palvelurakennusten rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu 120 e/k-m².

Hallintosäännössä kiinteän omaisuuden luovuttaminen valtuuston hyväksymin hinnoin ja ehdoin on delegoitu kuntakehitysjohtajalle 200.000 e ylittyvissä kiinteistökaupoissa.

Suomen Hoivatilat Oy on valittu Puustellinmetsän asemakaava-alueen asuntomessukohteen koko korttelin 5709 toteuttajaksi. Alustavien suunnitelmien mukaan kortteliin toteutetaan Y-tontille, kiinteistötunnus 858-15-5709-2, päiväkoti-/hoivaosa ja A-2 tontille, kiinteistötunnus 858-15-5709-1, senioriasuntoja. Toimijalla on tarkoitus vuokrata molemmat tontit.

Y-tontin, kiinteistötunnus 858-15-5709-2, pinta-ala on 3957 m² ja rakennusoikeus 1200 k-m². Tontin myyntihinta em. 170 e/k-m² hinnalla on 204.000,00 euroa.

Valtuusto on päättänyt 13.11.2017 § 197, että vuokran suuruus on 5 % myyntihinnasta. Vuosivuokra Y-tontilla on näin ollen 10.200,00 euroa.
Korttelin 5709 tontin nro 2, kaavamääräys A-2, hinnoittelu noudattaa voimassa olevaa valtuuston 7.11.2016 § 104 hinnoittelupäätöstä.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • hyväksyä Puustellinmetsän asemakaavan korttelin 5709 Y-tontin, kiinteistötunnus 858-15-5709-2, hinnaksi 170 e/k-m².

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Tennijärvi, tontti-insinööri, sari.tennijarvi@tuusula.fi

Ehdotus

VALTUUSTO päättää

  • hyväksyä Puustellinmetsän asemakaavan korttelin 5709 Y-​tontin,​ kiinteistötunnus 858-​15-​5709-​2,​ hinnaksi 170 e/k-​m².

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Eetu Niemelä teki seuraavan muutosesityksen:

"Esitän että valtuusto päättää
- hyväksyä Puustellinmetsän asemakaavan korttelin 5709 Y-tontin, kiinteistötunnus 858-15-5709-2, hinnaksi 250 €/k-m² + 20 €/m²."
Esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös

Pohjaehdotus hyväksyttiin.

Eetu Niemelä ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
"Kuten kokouskäyttäytymisestäni saattaa päätellä, olen erimieltä valtuuston päätöksestä.
Tontin myyntihinta on aivan liian alhainen, joten katson, että kyseessä on epäsuoraa yritystukea ko. toimijalle.
Esittelyssä ei ole myöskään kerrottu, miten tontti on päätetty myydä juuri esityksessä mainitulle toimijalle."

Tiedoksi

maankäyttö sähköposti