Valtuusto, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, vuokratalo Blenneri I

TUUDno-2018-750

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Outi Hämäläinen, asuntotoimenpäällikkö, outi.hamalainen@tuusula.fi
Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallitus pyytää 9.5.2018 kokouspöytäkirjansa mukaisesti kunnan takausta enintään 3 369 000 euron lainalle, jolla yhtiö rahoittaisi uudisrakennuksen Jokelaan, osoite Vetohäränlenkki, 05400 Jokela. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on 24.4.2018 myöntänyt hankkeelle korkotuen osapäätöksen ja hyväksynyt kohteen rakennussuunnitelmat ja kustannukset (sis. alv:n) enintään 3 743 844 euroa. Käynnistysavustusta ARA on myöntänyt 240 000 euroa ja loppuosa 10 % on yhtiön omarahoitusosuutta.

Vuokratalo Blenneri I toteutetaan kvr-urakkana ja urakkatarjoukset saatiin 9.2.2018. Urakkakilpailun voitti Tuusulan Maalaus- ja tasoitetyöt Oy. Blenneri I hanke käsittää 24 asuntoa kooltaan 2 h+kt 47,0 m2 21 kpl ja 3 h+kt 59,0 m2 3 kpl. Asuinhuoneistoala on yhteensä 1176,0 m2.

Lainatarjoukset pyydettiin enintään 3 369 000 euron lainalle Kuntarahoitus Oyj:ltä, Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä, Danske Bank Oyj:ltä, Keski-Uudenmaan Osuuspankilta, Handelsbankenilta ja Aktia Säästöpankki Oyj:ltä. Korkotukilainasta johtuen laina on pyydetty 41 vuoden kokonaislaina-ajalla ja lyhennykset ovat takapainotteiset. Vuokrat määräytyvät korkotukikohteissa omakustannusperiaatteella.

Lainatarjous pyydettiin pitkillä kiinteillä viitekoroilla (5 v, 7 v ja 10 v). Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy päätti ottaa lainan 10 vuoden kiinteällä korolla. Luotto nostetaan rakennustöiden edistymisen mukaan. Tarjouksensa antoivat Kuntarahoitus Oyj ja Handelsbanken. Tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen antoi Kuntarahoitus Oyj, joka edellyttää vakuudeksi Tuusulan kunnan omavelkaista takausta ja valtion täytetakausta. Kunnanvaltuuston takauspäätöksen tulee olla lainvoimainen ennen lainan nostoa. Lopullinen korko määräytyy nostoajankohdan mukaan. Lainojen edullisuutta yleisesti vertailtaessa on otettava huomioon paitsi korot ja niiden marginaalit myös lainanhoitokulut ja koronlaskentaperuste.

Kunnan takaamista lainoista on Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy antanut kunnalle vastavakuudet. Omavelkaisesta takauksesta kunta perii vuosittain 0,2 % takausprovision taattujen lainojen kulloinkin maksamattomasta pääomasta.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

 VALTUUSTO päättää

  • antaa kunnan omavelkaisen takauksen Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä ottamalle enintään 3 369 000 euron lainalle, jolla yhtiö rahoittaa uudisrakennus Blenneri I:n
  • että yhtiö maksaa kunnalle vuosittain 0,2 %:n takausprovision taatun lainan maksamattomasta pääomasta
  • että vakuudeksi hyväksytään kunnan aiemmin takaamien lainojen vastavakuutena olevat, lainojen lyhennysten myötä uudeksi vastavakuudeksi vapautuneet kiinnitykset. Lisäksi vakuudeksi haetaan kiinnitykset tilaan 858-21-6425-1 (Blenneri I tontti)
  • pantattavien uusien vakuuksien yhteismäärä on vähintään 3 369 000 euroa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (palvelussuhdejäävi Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n työntekijänä). Puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jussi Salonen. Kokouksesta poistui esteellisenä myös Kari Friman (yhteisöjäävi Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenenä). 

 

 

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • antaa kunnan omavelkaisen takauksen Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä ottamalle enintään 3 369 000 euron lainalle,​ jolla yhtiö rahoittaa uudisrakennus Blenneri I:n
  • että yhtiö maksaa kunnalle vuosittain 0,​2 %:n takausprovision taatun lainan maksamattomasta pääomasta
  • että vakuudeksi hyväksytään kunnan aiemmin takaamien lainojen vastavakuutena olevat,​ lainojen lyhennysten myötä uudeksi vastavakuudeksi vapautuneet kiinnitykset. Lisäksi vakuudeksi haetaan kiinnitykset tilaan 858-​21-​6425-​1 (Blenneri I tontti)
  • pantattavien uusien vakuuksien yhteismäärä on vähintään 3 369 000 euroa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Arto Lindberg ja Kari Friman ilmoittivat olevansa esteellisiä  (Lindberg Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n työntekijä ja Friman Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen) ja poistuivat paikaltaan tämän asian käsittelyn ajaksi eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Lindbergin tilalla oli Sosialidemokraattien 8. varavaltuutettu Klaus Koivunen ja Frimanin tilalla Tuusulan Puolesta ryhmän 2. varavaltuutettu Leena Joensuu.

Tiedoksi

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, talouspalvelut