Valtuusto, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Kulttuurinen vanhustyö -rahaston perustaminen

TUUDno-2018-735

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.11.2014 § 478 hakea Valtionkonttorilta Maire Marjatta Herrasen kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle käytettäväksi Kulttuurinen vanhustyö -hankkeeseen.

Hanke Kulttuurinen vanhustyö tuo taidetta ja kulttuuria ikäihmisten ja heidän omaistensa arkeen. Hanke mahdollistaa palvelutaloissa, osastoilla, laitoksissa ja kotihoidossa olevien ikäihmisten osallisuutta ja mahdollisuutta kokea taidetta ja kulttuuria. Hankkeen päämääränä on toimintakykyä ylläpitävä ja parantava toiminta, joka vahvistaa ikäihmisten hyvinvointia. Hanke toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Rahaston hankesuunnitelma tulee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätettäväksi, kunhan säännöt ovat tulleet voimaan.

Kulttuurinen vanhustyö -rahaston säännöt on liitteessä.   

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • perustaa Kulttuurinen vanhustyö -rahaston
  • hyväksyä rahastolle liitteen mukaiset säännöt

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • perustaa Kulttuurinen vanhustyö -rahaston
  • hyväksyä rahastolle liitteen mukaiset säännöt.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • perustaa Kulttuurinen vanhustyö -​rahaston
  • hyväksyä rahastolle liitteen mukaiset säännöt.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Eetu Niemelä esitti, että valtuusto päättää perustaa Kulttuurinen vanhustyö -rahaston ja hyväksyä rahastolle liitteen mukaiset säännöt, joista poistetaan pykälän 6. viimeinen kappale.
Esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös

Pohjaehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kasvatus- ja sivistystoimi