Valtuusto, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Kulttuuria kaikille -rahaston perustaminen

TUUDno-2018-736

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 2.5.2016 § 165 hakea Valtionkonttorilta Vesa Tapani Timoskaisen kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle käytettäväksi puoliksi sosiaali- ja terveystoimen esittämään ”Kotona asumista tukevaan hankkeeseen” ja puoliksi Kasvatus- ja sivistystoimen esittämään ”Hyvinvointia kulttuurista – kaikille kuntalaisille -hankkeeseen”.

Hankkeen Hyvinvointia kulttuurista – kaikille kuntalaisille nimi on muuttunut lyhyempään Kulttuuria kaikille muotoon. Hankkeen tarkoituksena on lisätä ja tukea tuusulalaisten mahdollisuuksia päästä nauttimaan taiteesta ja kulttuurista. Hanke vahvistaa, tukee ja hyödyntää Tuusulassa jo olevaa toimintaa ja osaamista kulttuuri-, taide- ja museotoiminnassa. Hankkeessa pyritään lisäämään kunnan eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Rahaston varoilla voidaan tuottaa, ostaa, koordinoida ja tukea taide- ja kulttuuripalveluja, jotka huomioivat erilaiset käyttäjä- ja ikäryhmät ja parantavat taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Hanke vahvistaa Tuusulan strategiaa ja identiteettiä kulttuurikuntana

Rahaston hankesuunnitelma tulee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätettäväksi, kunhan säännöt ovat tulleet voimaan.

Kulttuuria kaikille -rahaston säännöt on liitteessä.   

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • perustaa Kulttuuria kaikille -rahaston
  • hyväksyä rahastolle liitteen mukaiset säännöt

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • perustaa Kulttuuria kaikille -rahaston
  • hyväksyä rahastolle liitteen mukaiset säännöt.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • perustaa Kulttuuria kaikille -​rahaston
  • hyväksyä rahastolle liitteen mukaiset säännöt.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Eetu Niemelä esitti, että valtuusto päättää perustaa Kulttuuria kaikille -rahaston ja hyväksyä rahastolle liitteen mukaiset säännöt, joista poistetaan pykälän 6 viimeinen kappale.
Esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös

Pohjaehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kasvatus- ja sivistystoimi