Valtuusto, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkipantu kunnan verkkosivuille,​ ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-​Uusimaa-​ ja Viikkouutiset Keski-​Uusimaa -​lehdissä.

Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:

Emmi Sirniö
Sari Heiskanen
Jukka Ahlgren

Todettiin, että

  • Emmi Sirniön tilalla on Sosialidemokraattien 1. varavaltuutettu Päivö Kuusisto
  • Sari Heiskasen tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 1. varavaltuutettu Markus Meckelborg
  • Jukka Ahlgrenin tilalla on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Arto Nätkynmäki.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.