Valtuusto, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Ilmoitusasiat / muut asiat

Perustelut

Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valtuustoasioiden informaatiotilaisuuden muistio 31.5.2018.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.