Valtuusto, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Hallintosäännön muutos, päätösvalta tärkeiden rakennusten purkamisluvissa, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2018-855

Perustelut

Jussi Salonen esitti seuraavan Tuusulan Puolesta ry:n valtuustoryhmän aloitteen:

"Ehdotamme, että Tuusulan kunta tekee muutoksen voimassa olevan hallintosäännön taulukkoliitteeseen kohtaan Toimivalta: maankäyttö ja rakentaminen sivu 83 toiseksi viimeinen kohta, jossa määritellään päätösvalta purkamisluvissa johtavalle rakennustarkastajalle.

Muutos: 
päätösvalta purkamisluvissa on siirrettävä rakennusvalvontajaostolle silloin, kun kyseessä oleva purkamislupahakemuksen kohde

  1. sijaitsee RKY-alueella tai
  2. on luokan 1, 2 tai 3 rakennuskulttuurikohde tai rakennetun kulttuurialueen osakohde Kulttuurimaisema ja rakennuskanta -selvityksessä, joka on tehty yleiskaavan 2040 yhteydessä.

Perustelu:
Arkkitehtuurin tai rakennushistorian kannalta tärkeiden rakennusten purkamisluvat edellä esitetyissä tapauksissa on syytä siirtää luottamustoimielimen toimivaltaan. Viimeisten vuosien aikana viranhaltijapäätöksin on tapahtunut purkamispäätöksiä ja purkuja, joihin on vasta herätty päätösten tultua tehdyiksi. Yksi esimerkki on Hyrylän varuskunnan lämpökeskuksen purku v 2017. Hallintosääntöä muuttamalla avoimuus, kuntalaisten osallistuminen ja päätösten läpinäkyvyys paranee.

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.