Valtuusto, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Enduroharjoitusrata kunnan omistamalle rakentamamattomalle kiinteistölle 858-415-1-151, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2018-854

Perustelut

Pasi Huuhtanen esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:

"Teen/ teemme valtuustoaloitteen siitä, että kunta sallisi Tuusulan Moottorikerhon kustannuksellaan tehdä enduroharjoitteluradan kunnan omistamalle rakentamattomalle kiinteistölle 858-415-1-151. Kyseisellä kiinteistöllä on toiminut enduroharjoitusrata 1970 ja 1980 luvulla. Kiinteistö on suuria korkeuseroja sisältävä kallioinen alue, josta isohko puusto on hakattu pois. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Alue sijoittuu Lahden moottoritien ja Vanhan Lahdentien väliin Lahteen vievän junaradan läheisyydessä. Alue on siis sinällään jo melualuetta ja välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella ei kysyttäessä ollut esteitä myöntää haettaessa maastoliikennelupaa kyseisen kaltaiselle toiminnalle. Kunnalla ei ole välittömässä läheisyydessä muuta maanomistusta ja kyseinen kiinteistö on hankala kaavoitusteknisesti jalostaa suurien korkoerojen sekä kallioisuuden takia."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.