Valtuusto, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Asuntomessusuunnittelu ja yrittäjyyskasvatus, aloite

TUUDno-2018-603

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Valtuutettu Laitinen Sarianna / Kokoomuksen valtuustoryhmä on jättänyt 13.03.2017 seuraavan aloitteen:

Uusi opetussuunnitelma tuo vahvasti esille oppilaiden oman monitaitoisen yrittäjyyden tukemista. Puhumme sekä sisäisestä että ulkoisesta yrittäjyydestä. Tuusulassa on yrittäjyyskasvatusta toteutettu erilaisin keinoin, mm. kerhomuotoisesti sekä alakoulujen pikkuyrittäjät-teemalla.

Ehdotan, että yläkoulujen yrittäjyyskasvatukseen sisällytetään erilaisia asuntomessuihin liittyviä teemoja, mm. ympäristösuunnitelmien kommentointia ja ideointia ja otetaan tällä tavoin asuntomessuista irti myös sen pedagoginen mahdollisuus. Näitä teemoja voisi integroida myös muihin oppiaineisiin.

Lisäksi ehdotan, että yrittäjyyskasvatuksen merkeissä suunnitellaan lukuvuodeksi 2019-2020 toiminto, jossa yrittäjyyskasvatukseen mielenkiintoa osoittaneet nuoret saavat yhtenä tai muutamana pienempänä ryhmänä suunnitella asuntomessuille jonkin toteuttamiskelpoisen itsensä työllistämistavan kesäksi 2020, kyseessä voisi olla esim. siisteyden ylläpitoa, kioskitoimintaa tai mitä ikinä idearikkaat nuoret keksisivätkään. Toiminnon kesäajan toteuttaminen edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä esim. niin, että pedagoginen pohjatyö, suunnittelu ja alkuorganisointivastuu olisi koululla ja toteuttamisajankohdan aikuisohjaus esimerkiksi nuorisopalvelulla.”

Kasvatus- ja sivistystoimen vastaus aloitteeseen:

Kasvatus- ja sivistystoimessa on käsitelty Sarianna Laitisen tekemää aloitetta, jota pidettiin hyvänä ja toteuttamiskelpoisena. Aloitteen mukaisen toiminnan käynnistämiseksi on tehty seuraavaa:

 • Opettajista on valittu hakemusten perusteella kevään 2018 aikana alkavaan YES-yrittäjyyskoulutukseen kolme opettajaa, jotka toimivat jatkossa yrittäjyyskasvatuksen tutoropettajina. Opettajat ovat Annaleena Hannola, Janne Jaakkoja ja Antti Korhonen, jotka kehittävät osana koulutustaan asuntomessujen hyödyntämistä koulujen yrittäjyyskasvatuksessa.
 • YES-yrittäjyystutorit ovat ideoineet asuntomessuihin liittyvien teemojen sisällyttämistä koulujen yrittäjyyskasvatukseen.
 • Yläkouluikäisille kehitetään valinnaisten aineiden kurssitarjottimiin tarjontaa sekä messualueen ympäristösuunnitelmaan että yleisemmin ympäristön kehittämiseen liittyvään toimintaan ja Monion ympäristön suunnitteluun. Toimiva ympäristö mahdollistaa monenlaisten ja eri-ikäisten ihmisten kohtaamisen. Millainen ympäristösuunnitelma palvelisi lasten ja nuorten tarpeita?
 • Alakouluikäiset otetaan mukaan esimerkiksi unelmien huone, piha tai puisto –teemalla. Tavoitteena on suunnitella esimerkiksi huone, joka voitaisiin toteuttaa messuille.
 • Lukuvuonna 2019-2020 suunnitellaan valinnaisen aineen kurssi, jonka tavoitteena on saada nuoria työllistymään messuille. Nuorten on tarkoitus luoda oma yritysidea, joka voi johtaa työllistymiseen.
 • Yhteistyömahdollisuuksia tuusulalaisten yritysten ja Pekka Halosen akatemian ja Keudan kanssa selvitellään osana yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä kunnassa.
 • Yhteistyömahdollisuuksista on keskusteltu alustavasti Tuusulan asuntomessutoimiston kanssa. Palaveri asiasta on viikoilla 16-17.
 • Osallistavan budjetoinnin kautta saatavaa rahoitusta voisi suunnata yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen.

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

 • hyväksyä esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuutettu Sarianna Laitisen/Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteeseen
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • katsoa valtuutettu Sarianna Laitisen/Kokoomuksen valtuustoryhmän esittämän aloitteen 13.3.2017 § 46 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • katsoa valtuutettu Sarianna Laitisen 13.3.2017 § 46 esittämän kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

VALTUUSTO päättää

 • katsoa valtuutettu Sarianna Laitisen 13.3.2017 § 46 esittämän kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Laitinen Sarianna