Valtuusto, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Janne Hermunen ja Pasi Huuhtanen.
 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Janne Hermunen ja Outi Huusko.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.