Valtuusto, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Ilmoitusasiat / muut asiat

Perustelut

Ei ilmoitusasioita.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.