Valtuusto, kokous 3.4.2023

§ 57 Päivänkakkarat, sinikellot, perhoset ja pölyttäjät tienvarsille, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2023-901

Perustelut

Eeva-Liisa Nieminen esitti seuraavan hänen ja muun valtuutetun aloitteen:

"Kunta huolehtii hallinnassaan olevien teiden aurauksista ja tienvarsien siisteydestä. Kunnossapito annetaan kilpailun perusteella urakoitsijoille. Jo vuosia, jopa vuosikymmeniä on käynyt niin että maaseudun teiden kauniit päivänkakkarat ja sinikellot niitetään silloin kun ne ovat kauneimmillaan eli juhannuksen tienoilla. Tätä on tehty vuodesta toiseen pyynnöistä huolimatta. Vähitellen päivänkakkarat ja sinikellot ovat miltei kadonneet. Kun maailman ja Euroopan laajuisesti on havahduttu pölyttäjien katoon, joka puolestaan uhkaa jo viljasatoja ja ruokaturvaa, valtakunnallisesti on annettu suosituksia väylävirastolle teiden varsien niitosta. Nämä pohjautuvat tieteelliseen tietoon. Ehdotan että kunta rajoittaa niittojen määrää, ja ajoittaa ne loppukesään, jolloin kukat ovat jo kehittäneet siemenensä. Samalla kukat ilahduttavat sekä ihmisiä että pölyttäjäperhosia ja muita hyönteisiä. Se edellyttää selkeitä muutoksia urakkasopimuksiin ja pohdintaa mikä on tärkeää. Risteysalue on näkyvyyden takia erilainen kuin jo valmiiksi nopeusrajoitetut vähän käytetyt tiet. Esimerkiksi jos kaikki urakat annetaan yhdelle urakoitsijalle, hän on aloittanut jo alkukesästä, että ehtii tehdä kaiken."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.