Valtuusto, kokous 3.4.2023

§ 53 Nuorisotoiminnan kehittäminen kesän ajaksi, aloite

TUUDno-2022-2322

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Johanna Sipiläinen esitti usean muun valtuutetun allekirjoittaman seuraavan aloitteen:

"Tuusulassa on menneinä kesinä nuorisotoiminta loppunut kesä-ja elokuuksi, jolloin nuoriso tilat ovat olleet kiinni eikä lapsilla ja nuorilla ole ollut mitään ohjattua toimintaa. Tämä on näkynyt nuorison 
levottomana liikehdintänä, päihteiden käyttönä sekä häiriökäyttäytymisenä . Kaikilla perheillä ei ole mahdollisuutta lomailla vanhempien töiden tai taloudellisen tilanteen vuoksi. Nykyinen kustannusten 
raju nousu tulee korostamaan ongelmaa entisestään. Monet lapset ja nuoret viettävät kesää ilman aikuisen valvontaa ja paikkaa minne mennä. Paikkaan, jossa olisi ystäviä sekä turvallisia aikuisia, jotka 
kuuntelee ja on läsnä. On selvää, että monet lasten-ja nuorten hyvinvoinnin kannalta tällainen ohjattu toiminta ja sosiaaliset kontaktit tukisivat heidän kasvuaan. Ongelmat, kuten yksinäisyys, pahoinvointi ja 
syrjäytyneisyys kasvavat monella lapsella ja nuorella kun koulun tuoma säännöllisyys ja rytmi jää pois.

Toivomme, että lasten ja nuorten pahoinvointiin ja yksinäisyyteen herätään ja yksi konkreettinen teko olisi pitää nuorisotiloja auki koko kesän ajan. Lasten ja nuorten pahoinvointi ja yksinäisyys ei odota että meillä esimerkiksi rakentuu monitoimikaınpukset vuonna x ja niihin tulee tiloja nuorisotoiminnan käyttöön vaan tilat tarvitaan nyt. Pelkät seinät eivät riitä, vaan tarvitaan myös ammattitaitoisia nuoriso-ohjaajia. 

Esitämme, että ryhdytään toimenpiteisiin lasten ja nuorten kesätoíminnan kehittämiseksi, jotta ensi kesänä meillä on Tuusulassa nuorisotilat auki ja toiminta käynnissä koko kesän."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
Piia Helin, alueellisen nuorisotyön päällikkö, piia.helin@tuusula.fi

Perustelut

Vastaus aloitteeseen:

Alueellisen nuorisotyön yksikkö tekee parhaansa ja pyrkii henkilöstösuunnitelman avulla ja tilojen käyttöä koskevassa suunnitelmassa edistämään aloitteen esitystä. Yksikön koko henkilökunta vakinaistetaan vuoden 2023 aikana ja parhaillaan laaditaan kesätoiminnan suunnitelmaa, jossa nuorisotiloja pystytään pitämään paremmin avoinna kesän aikana. Kesätoimintaa lisätään kaikissa kuntakeskuksissa ja niissä sitä keskitetään mm. alueen tapahtumiin sekä puistoruokailujen yhteyteen. 

Nuorisotyön suunnittelun ja toteutuksen tulee olla joustavaa ja nuorten kohtaamisia eri tilanteissa. Toiminta suunnitellaan nuorten toiveita ja ideoita huomioiden sekä heitä vahvasti osallistaen. Henkilöstön vakinaistaminen mahdollistaa jatkossa nuorisotyön toiminnan ja talojen aukiolon ympäri vuoden, myös loma-aikoina. Joustava työtapa mahdollistaa jalkautumistoimintaa, jota lisätään. Tilatoiminnan lisäksi kesäisin pystytään järjestämään enemmän myös retkiä ja tapahtumia. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan myös puistojen ja liikuntapaikkojen mahdollinen käyttö nuorisotilojen lisäksi. 

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

  • hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa Johanna Sipiläisen esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 14.11.2022 § 155 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
Piia Helin, alueellisen nuorisotyön päällikkö, piia.helin@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että 

 

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Johanna Sipiläisen esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 14.11.2022 § 155 tulleen käsitellyksi.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa Johanna Sipiläisen esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 14.11.2022 § 155 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.  


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.