Valtuusto, kokous 20.6.2022

§ 98 Tuusulan kunta mukaan Mielenturvaa-verkostoon, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2022-1421

Perustelut

"Työelämä vaatii mieleltä koko ajan enemmän, suorituskeskeinen yhteiskunta koettelee meidän kaikkien jaksamista. Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat kasvavassa määrin työkyvyttömyyttä, yli puolet työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyssyistä. 20–25 % suomalaisista aikuisista kärsii mielenterveyden haasteista vuosittain, mutta vain joka toinen uskaltaa puhua niistä työpaikallaan. Mielenterveysongelmat ovat suurin yksittäinen syy sairauspoissaoloihin työpaikoilla, mielenterveyden sairaspoissaolot ovat kasvaneet liki 50 % viimeisten vuosien aikana. Mielenterveyden häiriöistä johtuvat kustannukset ovat noin 11,1 miljardia euroa vuodessa. Mielenterveyssyiden takia suomalainen työelämä menettää vuosittain yli 17 miljoonaa työpäivää. 

Mielenturvaa-verkosto tuo suomalaiset yritykset ja yhteisöt yhteen ratkomaan työelämän mielenterveyden haasteita. Verkoston on perustanut kymmenen suomalaisen työelämän yritystä, keskusjärjestöä, työnantajaliittoa ja mielenterveysjärjestöä. Mielenturvaa on verkosto, joka tarjoaa tukea, koulutusta ja sparrausta mielenterveyden haasteiden ratkaistuihin työpaikoilla. Verkosto haastaa jokaisen suomalaisen työyhteisön mukaan työskentelemään tärkeän asian puolesta, vahvistamaan mielenterveyttä ja tarjoamaan kattavampia mielenterveyspalveluita. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Tuusulan kunta liittyy mukaan Mielenturvaaverkostoon, tekee verkostoon kuuluvan Hyvän mielen työpaikka -suunnitelman ja ottaa käyttöön Mielenturvaa-mallin työntekijöiden mielenterveyden vahvistamiseksi. Kunnan on taloudellisesti kannattavaa panostaa mielenterveyden vahvistamiseen, sillä se vähentää sairaspoissaoloja sekä vähentää työkyvyttömyyseläkeriskiä, mitkä aiheuttavat suuria kustannuksia."

Päätös

Lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.