Valtuusto, kokous 20.6.2022

§ 88 Tilat nuorisolle Hyrylään, aloite

TUUDno-2022-787

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Cecilia Veikkolainen esitti seuraavan Tuusulan Puolesta valtuustoryhmän aloitteen:

"Haluamme nostaa esille huolemme Hyrylän nuorison tilanteesta.  Mestan suljettua ovensa huhtikuussa 2017, on nuoriso kokoontunut vaihtelevasti mm. kirjastolla, ostareilla, urheilukeskuksessa ja muissa tiloissa.  Nuorisotilan puuttuminen on lisännyt jonkin verran nuorison häiriökäyttäytymistä. Nuoriso reagoi herkemmin näin, jos heille ei ole osoitettu sopivaa paikkaa kokoontumiseen.

Uuden palvelukeskuksen valmistumisen ajankohta on vielä epäselvä ja tämän hetken tilat nuorisolle tarvitaan nyt.  Nuoriso tarvitsee tilan, jossa voi kokoontua, jutella myös äänekkäästi, pelata, juoda kahvia, syödä eväitä ja vain olla.  Nuorisotila palvelee myös nuorisotoimen resurssointia, koska jalkautuminen vaatii enemmän henkilöresursseja.  Tarvitsemme Hyrylän nuorisolle palvelukeskuksen valmistumiseen saakka nuorisotilan, joka on riippumaton kirjaston aukioloajoista ja säännöistä, eikä aiheuta häiriöitä muulle toiminnalle.   

Esitämme, että kesään 2022 mennessä etsitään nuorisolle sopiva tila, jossa voi syödä ja kokoontua myös iltaisin ja tarvittaessa viikonloppuisin. 

Esitämme, että nuoret otetaan mukaan hyväksymään lopullinen vaihtoehto nuorisotilaksi.

Esitämme, että seuraavassa budjetissa huomioidaan Hyrylän alueellisen nuoristyön resurssit ja toimitila-asiat vastaamaan Hyrylän nuorison tarpeita."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Piia Helin, alueellisen nuorisotyön päällikkö, piia.helin@tuusula.fi
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Perustelut

Vastaus aloitteeseen:

Alueellinen nuorisotyö on kohdannut nuoria eri paikoissa Hyrylää kevään aikana. Kokoontumiskäytössä on ollut säännöllisemmin kirjaston tila “Einari” ja jonkin aikaa helmi-maaliskuun aikana yhteisötila “Aunela”, joka oli avoinna muutamana perjantaina. Yksikkö on mukana suunnittelemassa palvelukeskukseen aikanaan valmistuvaa nuorisotilaa. 

Talviloman jälkeen käynnistettiin Mikkolan koululla 5-6 luokkalaisten ilta, jolla vastattiin alueella esiin nousseeseen tarpeeseen nuoremman ikäryhmän kohdalla.  

Alueellinen nuorisotyö suunnittelee parhaillaan entisen messutoimiston mahdollista käyttöönottoa tilapäiseen ja popup-tyyppiseen toimintaan Hyrylän torin vierestä. Tavoitteena on, että tila voisi olla auki kesäkuun alusta pari iltaa viikossa.  

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

  • hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa Cecilia Veikkolaisen esittämän Tuusulan Puolesta valtuustoryhmän aloitteen 11.4.2022 § 50 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että 

 

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Cecilia Veikkolaisen esittämän Tuusulan Puolesta valtuustoryhmän aloitteen 11.4.2022 § 50 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa Cecilia Veikkolaisen 11.4.2022 § 50 esittämän Tuusulan Puolesta valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Cecilia Veikkolainen ja useat muut valtuutetut esittivät asian palautusta.

Aloitteessa kannetaan huolta koko ajasta kunnes palvelukeskus valmistuu. Vastauksessa keskitytään vain menneeseen kevääseen ja nyt alkaneeseen kesään kesä-heinäkuun osalta. On vastattava myös aloitteessa esitettyyn huoleen ajasta ennen palvelukeskuksen nuorisotiloineen valmistumista sekä aloitteessa esitettyyn huoleen Hyrylän alueellisen nuoristyön resursseista.

Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuusto päätti

  • palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Jukka Ahlgren ja Antti Kaikkonen poistuivat tämän asian käsittelyn jälkeen.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 20.15 - 20.25.

 

 

Tiedoksi

sivistys

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.