Valtuusto, kokous 20.6.2022

§ 79 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Janne Mellin ja Karita Mäensivu.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lauri Untamo saapui kokoukseen ja Ilari Roihuvuo poistui kokouksesta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.