Valtuusto, kokous 20.6.2022

§ 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkaistu Tuusulan kunnan www-​sivuilla osoitteessa www.tuusula.fi. 

Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:

Avellan Monica
Kervinen Sanna
Lepojärvi Kati
Räsänen Jari
Sirniö Emmi
Stenvall Raimo
Untamo Lauri
Åberg Anu
 

Todetaan, että

  • Monica Avellanin tilalla on Keskiryhmän valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Matti Alanko
  • Sanna Kervisen tilalla on Kokoomuksen valtuustoryhmän.1. varavaltuutettu Topi Korpinen
  • Kati Lepojärven tilalla on TuPu:n valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Kari Friman
  • Jari Räsäsen tilalla on Perussuomalaisten valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Ari Loponen
  • Emmi Sirniön tilalla on SDP.n valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Jorma Sulander
  • Raimo Stenvallin tilalla on TuPu:n valtuustoryhmän 2. varavaltuutettu Cecilia Veikkolainen
  • Lauri Untamon tilalla on Kokoomuksen valtuustoryhmän 2. varavaltuutettu Ilari Roihuvuo
  • Anu Åbergin tilalla on Keskiryhmän valtuustoryhmän 5. varavaltuutettu Timo Huhtaluoma

 

 

Ehdotus

Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissa olevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.