Valtuusto, kokous 20.6.2022

§ 97 Fossiilivapaan liikkumisen edistäminen kunnassa, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2022-1420

Perustelut

"Kunta ei ole suoranainen toimija kaikissa kuntalaisia koskettavissa asioissa. Kuitenkin sekä HSL, ELY ja Hyvinvointialue pyytävät säännöllisesti lausuntoja, jolloin suunnitelmia tehdään yhteistyössä. Kunnassa on laadittu edunvalvontakortit, samoin on olemassa kunnan strategia, joka sisältää ilmastopoliittiset tavoitteet.

Konkreettinen päälle puskenut nykytilanne merkitsee, että jokainen gramma ja millimlitra fossiilista polttoainetta tuottaa ilmastomuutosta aiheuttavaa hiilidioksidia ja lisäksi kartuttaa naapurivaltion sotakassaa. Koska sähköautoihin siirtyminen ei ole välittömästi ja laajasti mahdollista, kunnan tulee edistää toiminnassaan fossiilivapaata liikkumista. Tähän päästään useilla muillakin toimilla.

  1. Pyöräily ja vauhdilla lisääntynyt sähköpyörien ja skuuttien käyttö on erinomainen tapa ilmaston hyväksi. Kuitenkin pyöräteiden kunto monilla osuuksilla on surkea. Esimerkiksi Kellokoskentien pyörätiet ovat täynnä poikittaishalkeamia, jotka tulisi mitä pikimmin korjata. Vaikka kuinka haluaisi kulkea pyörällä, kulkeminen on vaivalloista ja epämiellyttävää jatkuvan täristämisen ja pompottamisen vuoksi. Pyöräily on monelle ainoa tapa liikkua, kun HSL ei ulotu kaikkialle. Se myös edistää terveyttä.
  2. Kaavoituksessa tulee hyödyntää raideliikenteen läheisyys ja pyrkiä vaikuttamaan lakkautettujen seisakkeiden palauttamiseen parhaillaan rakennettavien lisäraiteiden laiturisuunnitelmiin vaikuttamalla.
  3. Hyvinvointialueen edunvalvonvonnassa ilmastonäkökulma puolustaa lähiterveysaemien säilyttämistä, koska kuntalaisten fossiilisen polttoaineen käyttö vähenee, kun ei tarvitse ajaa kymmeniä kilometrejä päästäkseen vaikkapa laboratorioon.
  4. Koska Tuusulan asukkaiden auton käyttö on nykyisellään huomattavan suurta, tulevissa HSL:n vyöhykeuudistuksissa tulee siirtää painopistettä niin, että käyttäjälle vyöhykelipun hinta on mahdollisimman edullinen, joka on omiaan kannustamaan joukkoliikenteen käyttäjäksi. Tämä on vapautumista fossiilisesta polttoaineesta.
  5. Kunnan tulee suunnitellusti kompensaation periaatteen mukaisesti luoda hiilinieluja omistamllleen maille, sekä uusille asuinalueille että niiden välittömään läheisyyteen."

Päätös

Lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.