Valtuusto, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Selvitetään roskisten tarve kuntalaisilta, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2021-975

Perustelut

Sanna Tuhkunen esitti seuraavan Vihreiden valtuustoryhmän alotteen:

"Lumen alta ilmestyneet roskat, roskakävelyiden saaliit ja jokaisella Osallistuvan budjetoinnin kierroksella tehdyt ehdotuksen kertovat tarinaansa roskapönttöjen tarpeesta kulkureittien varrella.

Kuntalaisilta saamamme palautteen vuoksi esitämme, että teemme kunnassa uuden karttakyselyn rokistarpeen kartoittamiseksi pari vuotta sitten tehdyn kyselyn tapaan. Näin kohdentuu tarkemmin joka vuosi uusittavat roskikset ja uusien roskisten tarpeet tulevat esiin."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.