Valtuusto, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Seinämaalauksia Jokelan asematunneliin, aloite

TUUDno-2019-1088

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Ilona Toivanen esitti seuraavan aloitteen:

"Olemme kaikki ylpeitä Jokelan juna-asemastamme ja sen roolista osana kunnan joukkoliikennettä. Juna-asema on portti Jokelan viihtyisään puutarhamaiseen kyläkeskukseen. 

Juna-asema on kuitenkin valitettavan epäsiisti ja epäviihtyisä, etenkin asematunnelin harmaita seiniä peittävien alati uusiutuvien tägien johdosta. Kunnan ja liikenneviraston välillä on ilmeisesti ollut myös hieman epäselvyyttä siitä, mikä osuus tunnelista kuuluu kenenkin vastuulle, mikä on mahdollisesti vaikuttanut seinien epäsiistiin kuntoon 

Esitän, että tilaamme Jokelan asematunneliin kattavat seinämaalaukset, jotka tekisivät asemastamme viihtyisämmän ja siistimmän ja vähentävät mahdollisia yksityisyritteliäitä taideteoksia seiniin. Liikennevirasto on alustavissa keskusteluissa suhtautunut myönteisesti siihen, että kunnan kanssa tehtäisiin sopimus tällaisten maalausten tilaamisesta ja laatimisesta. Vastaavia seinämaalauksia on toteutettu eri puolilla Suomea ja seuraukset ovat olleet myönteisiä."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Jari Huttunen, kunnossapitopäällikkö, jari.huttunen@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Koska Jokelan juna-aseman tunneli on Väyläviraston omaisuutta, niin kunta ei voi antaa lupaa maalausten tekmiseen kyseisiin seiniin. Tunnelin kunnossapitäjänä yhdyskuntatekniikka kannattaa hanketta ja esittää, että nuorisotoimi hankkii luvat Väylävirastolta ja järjestää graffittitempauksen tunnelin seinien maalaamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Ilona Toivasen 13.5.2019 § 74 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

 • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Ilona Toivasen 13.5.2019 § 74 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Valmistelija

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Ilona Toivasen 13.5.2019 § 74 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

---

Puheenjohtaja esitti, että asiasta tulisi pyytää kultuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto. Annika Lappalainen ja Tuija Reinikainen kannattivat esitystä. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

 • palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja pyytää asiassa kultuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon.

Valmistelija

Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastaus aloitteeseen: 

Aloitteessa esitettiin, että Jokelan asematunneliin tilattaisiin kattavat seinämaalaukset parantamaan asematunnelin viihtyisyyttä.  

Jokelan asematunnelin puhtaanapidosta vastaa Tuusulan kunta, yhdyskuntatekniikka, katujen ja yleisten alueiden kunnossapito. Puhdistustyöt tilataan tarpeen mukaan aliurakoina.  

Tunnelin omistaa ratahallintokeskus. Mikäli seinäpintoihin halutaan taidetta, tulee lupa kysyä liikennevirastolta. Alustava tiedustelu lupamenettelystä liikennevirastoon on tehty (3.2.2021). Taiteen hankinta edellyttää lupaprosessin, suunnittelutyön taiteen hankkimiseksi ja rahoituksen. Ensivaiheen suunnittelutyöhön kuuluvat paikkaan sopivan taiteen vaihtoehtojen selvittäminen, osallistumisprosessista sopiminen ja alustava budjetointi. Tuusulan museo puoltaa hanketta, mikäli lupa hankkeeseen saadaan ja rahoitus hankkeelle järjestyy. Tausta-asioiden selvittyä voidaan asiaa edistämään nimetä työryhmä, jossa on vahva edustus kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista. Taidehankkeen toteutuessa sitä ohjaa Tuusulan taideohjelmien ohjausryhmä. 

Asematunnelin nykytilanne on tallennettu 24.11.2020. 

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

 • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
   

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Ilona Toivasen 13.5.2019 § 74 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi
Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa valtuustolle, että 

 

VALTUUSTO päättää

 • katsoa valtuutettu Ilona Toivasen 13.5.2019 § 74 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • katsoa valtuutettu Ilona Toivasen 13.5.2019 § 74 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.